หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TPCHกนกทพย2jpgTPCH จรดปากกาเซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าขยะชุมชน .นนทบุรี 9.5 MW

คาดได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 18-23% ต่อปี

        TPCH เซ็นสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ มูลค่า 1,500 ล้านบาท คาดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 64 หวังอัตราผลตอบแทน EIRR อยู่ที่ 18-23% ต่อปี

       นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่าในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีพิธีเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวดำเนินการภายใต้บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด และ TPCH ถือหุ้นในสัดส่วน 50% โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 9.5 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 64

       โรงไฟฟ้าขยะชุมชนโครงการสยามพาวเวอร์ อยู่ภายใต้สัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าปริมาณ 3 ล้านตัน เป็นเวลา 23 ปี มูลค่าการลงทุน 1,500 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ได้รับค่าไฟฟ้าในรูปแบบ FIT ราคาหน่วยละ 5.78 บาท คาดอัตราผลตอบแทน EIRR อยู่ที่ 18-23% ต่อปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตที่ต่อเนื่อง

       สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าระบบเพิ่มเป็น 80 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าสู่ระบบแบบเต็มจำนวน 60 เมกะวัตต์ ขณะที่ในไตรมาส 4/62 จะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าสู่ระบบเพิ่มอีกจำนวน 20 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 1, TPCH 2 และในไตรมาส 1/63 จะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเพิ่มอีก 2 โรงไฟฟ้า คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 5 .นราธิวาส มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน (PTG) .ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของบริษัท มีกำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่พร้อมขายไฟได้ทั้งสิ้น 109 เมกะวัตต์

       ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจระยะกลาง บริษัทฯ ตั้งเป้าจะมีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในปี 63 อยู่ที่ 200 เมกะวัตต์ รวมทั้งผลดีจากการประกาศแผน PDP 2018 ที่ภาครัฐให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขยะชุมชน ได้มีการประกาศเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขยะชุมชน จากเดิม 400 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 900 เมกะวัตต์  ซึ่งการเพิ่มขึ้นอีก 500 เมกะวัตต์นั้น ทำให้บริษัทสามารถขยายแผนธุรกิจเพิ่มเติมภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีการแผนการขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาสรุปแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่ประเทศเมียนมา เป็นต้น

 

 

AO07152

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!