หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TK PATAMATK ออกหุ้นกู้ 400 ล้านบาท คุมต้นทุนทางการเงิน

และรองรับการเติบโตในต่างประเทศ

        บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ประกาศออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 มูลค่า 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับลูกหนี้รายใหม่ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินด้วยการล๊อคต้นทุนทางการเงิน เผยตลาดต่างประเทศ TK เติบโตตามเป้าหมาย ในขณะที่ตลาดในประเทศ คาดครึ่งปีหลังน่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรลดลง ประกอบกับการส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวมมีการปรับเป้าหมายลดลงจากสงครามทางการค้าสหรัฐอเมริกาและจีน              

       นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า ตามมติที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีวงเงินหุ้นกู้ของบริษัทฯ คงเหลือ 4,980 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

       ล่าสุดบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.7% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือน โดยกำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.. 2562 และครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.. 2565

       การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีจำนวน 400,000 หน่วย มูลค่าต่อหน่วยที่ตราไว้และราคาเสนอขายอยู่ที่ 1,000 บาทต่อหน่วย โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ มูลค่า 400 ล้านบาทในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับลูกหนี้รายใหม่ รองรับแผนการเติบโตของธุรกิจเช่าซื้อ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินด้วยการล๊อคต้นทุนทางการเงินในภาวะความผันผวนของดอกเบี้ยในตลาดโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นนโยบายที่เราใช้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจของ TK ในต่างประเทศตามแผนที่ได้ตั้งไว้นางสาวปฐมากล่าว

       นางสาวปฐมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน TK มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยประมาณ 2.5% ต่อปี และสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อเงินกู้ระยะสั้น ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 49 : 51 โดยเงินกู้ส่วนใหญ่ประมาณ 99% เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายหลังการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 400 ล้านบาทนี้ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ TK จะยังคงใกล้เคียงกับระดับเดิมที่ 2.5% ต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ Debt Equity Ratio (D/E Ratio) ของ TK ยังต่ำมากคือเพียง 1.1 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ D/E Ratio ของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันที่สูงถึง 7.7 เท่า

       ทางด้าน นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นช่วงจังหวะที่ TK จะต้องรองรับการขยายตลาดโ ดยเฉพาะในต่างประเทศ ทั้งที่กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ในปีนี้บริษัทกำลังเร่งขยายตลาด ด้วยการเพิ่มสาขารวม 9 สาขา คือ เพิ่มอีก 6 สาขาในกัมพูชา เพื่อให้ครบ 12 สาขา และเพิ่มอีก 3 สาขาในสปป.ลาว รวมเป็น 6 สาขา นอกจากนี้ TK ได้เดินหน้าการประกอบกิจการ Micro Finance ในเมียนมา ภายใต้ชื่อบริษัท Mingalaba Thitikorn Microfinance จำกัด คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาส 3 ปี 2562

       ในส่วนของตลาดภายในประเทศครึ่งปีแรกที่ผ่านมา มียอดจำหน่าย 894,747 คัน ลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สำหรับครึ่งปีหลัง คาดว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศอาจจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง ประกอบกับการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องสงครามการค้า และการแข็งค่าของเงินบาทอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ลดลง อย่างไรก็ตาม TK มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนที่จะขยายตัวในต่างประเทศ นายประพล กล่าวทิ้งท้าย

 

 

AO07151

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!