หมวดหมู่: ประกัน

1.AAACเจนเนอราล

เจนเนอราลี่ จับมือ ธ.เกียรตินาคิน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ตอบโจทย์การวางแผนทางการเงิน จ่ายเบี้ยระยะสั้น รับผลตอบแทนสูง

       เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จับมือกับ ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 'เคเคเจน เวลท์ 14/6 สุพรีม'(KKGEN Wealth 14/6 Supreme)เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนทางการเงินให้ครอบคลุมรอบด้าน ชูจุดเด่นจ่ายเบี้ยระยะสั้น แต่ให้ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาถึง 738% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

      นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากการออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์กับทางธนาคารเกียรตินาคินที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงความต้องการที่หลากหลายของแต่ละกลุ่มลูกค้า ในเรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทน และให้ความคุ้มครองในเวลาเดียวกัน ดังนั้น เจนเนอราลี่และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออกมาใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมรอบด้าน

      โดยออกแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 'เคเคเจน เวลท์ 14/6 สุพรีม' (KKGEN Wealth 14/6 Supreme) เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินด้วยการแบ่งสัดส่วนเงินออมมาสะสมในระยะสั้น แต่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินคืนระยะยาว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเน้นไปยังกลุ่มเจ้าของกิจการ SME และกลุ่มคนวัยทำงานที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง เพราะเล็งเห็นในความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวที่ต้องการสร้างผลตอบแทนทางการเงินอย่างมั่นคงพร้อมได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า สำหรับจุดเด่นแผนประกันนี้คือ ผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี แต่คุ้มครองชีวิตนาน 14 ปี

    ผลิตภัณฑ์ประกันนี้สามารถรับประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 1 เดือน-65 ปี ในส่วนผลประโยชน์ความคุ้มครองนั้น กรณีผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จะได้รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-13 และในกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุยังได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก 100 % ของจำนวนเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยคุ้มครองปีกรมธรรม์ที่ 1-6 เท่านั้น (เฉพาะชั้นอาชีพที่กำหนดตามเงื่อนไขกรมธรรม์) รวมจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาสูงถึง 738% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย'นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างเงินสะสมให้งอกเงยได้ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจกับการชำระเบี้ยเพียงระยะสั้นๆ สอดคล้องกับความต้องการของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจการใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและหวังผลตอบแทนที่มั่นคง

        ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!