หมวดหมู่: ประกัน

VIRIYAHสยม โรหตเสถยรวิริยะประกันภัย ตั้งเป้าหมายในปี 2562 เบี้ยเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% พัฒนาประกันรถใหม่'คุ้มครองฝ่ายถูก 

      วิริยะประกันภัย พัฒนาประกัน'คุ้มครองฝ่ายถูก'เท่านั้น ถ้าลูกค้าผิดซ่อมรถเอง เบี้ยถูกลง การยอมรับผิดยากขึ้น ประกันจ่ายสินไหมน้อยลง ตั้งเป้าหมายในปี 2562 เบี้ยเติบโตไม่ต่ำกว่า 5%

         นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า  วิริยะประกันภัยตั้งเป้าหมายในปี 2562 เบี้ยประกันภัยต้องเติบโตไม่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมในภาพรวมหรือไม่ต่ำกว่า5% ภายใต้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้’ผู้นำคุณภาพด้านบริการประกันภัย’ซึ่งในปีที่ผ่านมา วิริยะฯมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวม 37,920 ล้านบาท เติบโต 4.86% ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด( Market share) เป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 จำนวน 16.27% โดยครองส่วนแบ่งการตลาดประกันภัยรถยนต์เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 32 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 24.90% มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 34,093 ล้านบาท เติบโต 4.19 % ส่วนประกันภัยไม่ใช่รถยนต์ ( Non Motor) มีเบี้ยประกันภัย 3,826 ล้านบาทเติบโต 11.25% ทำให้มีสัดส่วน Non Motor ถึง 10% เป็นปีแรกจากที่ผ่านมาเบี้ยประกันภัยส่วนใหญ่มาจากประกันภัยรถยนต์

         บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น หากเป็นผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบซ่อมรถเอง โดยการให้ความคุ้มครองลักษณะนี้นอกจากจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ยังไม่มีในตลาดประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นเรื่องที่ดีตรงที่จะทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง หรือไม่ยอมรับผิดกันง่ายๆ เหมือนที่ผ่านมา

         “แต่ก่อนประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดเหตุชนกัน พอถึงโรงพัก ตำรวจถามรถคุณมีประกันภัยมั้ย พอบอกไม่มี จะถามอีกฝ่ายแล้วของคุณมีประกันมั้ย พอบอกมี ตำรวจบอกงั้นคุณรับผิดไปเถอะ คุณมีประกันเดี๋ยวบริษัทประกันก็จ่าย แต่ต่อไปถ้ามีกรมธรรม์นี้ออกมา เมื่อเกิดเหตุรถชนกัน แม้ฉันจะมีประกันก็จริง แต่ฉันเป็นฝ่ายถูกก็ต้องสู้กัน การยอมรับผิดจะยากขึ้น การยกภาระให้กับบริษัทประกันภัยจะได้ลดลง ตัวนี้เราคุ้มครองเฉพาะลูกค้าเป็นฝ่ายถูก ถ้าเป็นฝ่ายผิดต้องจ่ายค่าซ่อมเอง ไม่เกี่ยวกับคู่กรณีเพราะบริษัทประกันภัยจ่ายค่าซ่อมให้รถคู่กรณีอยู่แล้ว กรมธรรม์ตัวนี้ถ้าออกมาก็คือประกันชั้น 3 ฝ่ายถูก ส่วนจะเรียกว่าชั้น 3 ลบหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ เราคิดสินค้าใหม่ไปเรื่อยๆ เราเตรียมจะยื่นขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ขึ้นอยู่กับคปภ.จะให้มั้ย“

        ทั้งนี้ ภายใน 5 ปีนับจากปี 2562 วิริยะประกันภัยมีเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วน Non Motor เป็น 20% และประกันรถยนต์ 80%จากปัจจุบันอยู่ที่ 10:90

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!