หมวดหมู่: คลัง

CGDประภาศ คงเอยดสคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้ครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2562 เกินเป้าหมาย 22%

     นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562)

       สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมจำนวน 93,354 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 16,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 ของประมาณการสะสม

      รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

      บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน รวมจำนวน 67,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด

     รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รายได้นำส่งจำนวน 22,842 ล้านบาท 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายได้นำส่งจำนวน 12,924 ล้านบาท 3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายได้นำส่งจำนวน 11,679 ล้านบาท 4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รายได้นำส่งจำนวน 10,500 ล้านบาท 5. ธนาคารออมสิน รายได้นำส่งจำนวน 9,270 ล้านบาท

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!