หมวดหมู่: เกษตร

01 Cวทยาลยนวตกรรมเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต เชิญร่วมประชุมวิชาการ พร้อมชิมสาโท โชว์กัญชา ฟรีในงาน

     วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร เตรียมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 'Smart Farm for Better Quality of Cannabis Production and Food Safety” โดยในการประชุมวิชาการ ดังกล่าวมีหัวข้อย่อยเรื่อง  

                1. แปลงร่าง'สาโท' จากเครื่องดื่ม 'บ้านๆ'เป็น เครื่องดื่มระดับ 'อินเตอร์' ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค

                2. สถานการณ์การปลูกกัญชาในมหาวิทยาลัยรังสิตปัจจุบัน การผลิต และผลิตภัณฑ์กัญชา ในต่างประเทศ

      ภาย ในงานจะพบกับ เครื่องดื่มสาโท ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม ระดับ 'อินเตอร์'รวมทั้งงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชา ในประเทศต่างๆ นอกจากนั้นยังมี เกร็ดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 'กัญชา' รวมถึง ความปลอดภัยด้านอาหาร สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 102 ตึกสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3

1

2

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!