หมวดหมู่: ธปท.

BOAวรไท สนตประภพ copy copyธปท.ชูกลยุทธ์ระบบชำระเงินฉบับ 4 (62-64) สู่ Digital Payment

 ผู้ว่าธปท. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4 เริ่มปี 62-64 มุ่งสู่การใช้ Digital Payment หวังยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินมั่นคง ปลอดภัย

 นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 (2562-2564) ว่า การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวนั้น จะมีเวลาดำเนินการในช่วงปี 2562-2564 โดยธปท.จะร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชำระเงิน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้บรรลุผล ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินให้มั่นคง ปลอดภัย และรองรับการพัฒนานวัตกรรมได้มากขึ้น และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ

 สำหรับ กรอบการพัฒนาประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินให้ได้มาตรฐานพร้อมเชื่อมโยง โดยเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงปลอดภัยของระบบการชำระเงินสำคัญให้ได้มาตรฐานสากล ยกระดับการใช้ ISO20022 เพื่อรองรับการส่งข้อมูลทางธุรกิจและการเชื่อมโยงทางการค้า 2.การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการชำระเงิน โดยพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 3.การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการชำระเงิน โดยขยายใช้ digital payment และความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน

 4.การกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ และคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 5.การพัฒนาข้อมูลชำระเงิน โดยเชื่อมข้อมูลการชำระเงินอย่างบูรณาการ

 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 3 ที่ผ่านมา ช่วยให้การใช้ Digital Payment ในภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการใช้ถึง 5,868 ล้านรายการต่อปี ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 83% จากปี 2559 เฉลี่ย 89 ครั้งต่อคนต่อปี โดยการใช้พร้อมเพย์มีลงทะเบียนรวม 46.5 ล้านเลขหมาย เฉลี่ย 4.5 ล้านรายการต่อวัน มูลค่าเฉลี่ย 5,000 บาทต่อรายการ ในปี 2561 เติบโตเฉลี่ย 20% ต่อเดือน

 สำหรับ การใช้ Mobile Payment มี 47 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจาก 21 ล้านบัญชีในปี 2559 และ Internet Banking มีทั้งสิ้น 27.8 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจาก 14.6 ล้านบัญชีในปี 2559 นอกจากนี้ การใช้บัตรเดบิตและเครดิตขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางออนไลน์ที่มีจำนวนการทำรายการเพิ่มขึ้น 155%

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!