หมวดหมู่: ธปท.

BOAวรไท สนตประภพ copyธปท. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินปี 2562 บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดีขึ้น

       ธปท.โชว์ผลงานปี 2561 ผลักดันชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หนุนลดค่าธรรมเนียมโอน พร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเงินที่มีเสถียรภาพปี 62 ทั้งภาคประชาชน, ภาคธุรกิจ, ภาคสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

         นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในปี 61 ผลงานที่สำคัญของ ธปท.นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่ทำให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และเอื้อต่อการสร้างพัฒนาการทางการเงินแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อทั้งภาคประชาชน, ภาคธุรกิจ, ภาคสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

       สำหรับ ประโยชน์ที่เกิดกับภาคประชาชน เช่น การเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน และเลือกบริการได้อย่างเหมาะสม, ได้รับบริการทางการเงินสะดวก รวดเร็ว และถูกลง, มีความรู้และภูมิคุ้มกันทางการเงิน สามารถเข้าถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้มากขึ้น, มีความเชื่อมั่นในธนบัตรและการใช้บริการทางการเงิน เป็นต้น ส่วนประโยชน์ที่เกิดกับภาคธุรกิจ และ SME เช่น สามารถโอนเงินได้สะดวกและถูกลง, เข้าใจและเข้าถึงการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น, ลดต้นทุนความเสี่ยงในการชำระค่าสินค้า เป็นต้น

      ขณะที่ประโยชน์ที่สถาบันการเงินได้รับ เช่น สร้างนวัตกรรมหลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วขึ้น ปลอดภัย ต้นทุนลดลง, การกำกับดูแลเป็นสากล สร้างความเชื่อมั่นท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น, ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ เองก็ยังได้รับประโยชน์ด้วย เช่น มีนโยบายที่สอดประสานระหว่างหน่วยงานมากขึ้น, เห็นภาพความเชื่อมโยงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจครอบคลุมขึ้น ตลอดจนสามารถนำข้อมูลและงานวิจัยไปใช้ได้ตรงความต้องการมากขึ้น เป็นต้น

       สำหรับ แผนส่วนใหญ่ประมาณ 65% หรือ 2 ใน 3 สามารถดำเนินการไปตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ แต่ส่วนที่มองว่า ทำได้ดีและเร็วกว่าที่คาดไว้ คือ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปสู่การลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ซึ่งตามแผนนั้นคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ 3 (ปี 62) ของแผนยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2560-62 แต่ในความจริงก็สามารถเกิดขึ้นได้ในปีนี้แล้ว พร้อมกันนี้ จำนวนผู้ใช้บริการการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชน ส่วนกลุ่มที่การใช้ยังไม่ค่อยเติบโตนัก คือ กลุ่มธุรกิจ สาเหตุมาจากต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในองค์กรให้สอดคล้องกันด้วย ดังนั้น ในปีหน้า ธปท.จะเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

      สำหรับ ในปี 2562 จะเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2560-62 ที่วางพันธกิจไว้ในการมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึงอย่างไรก็ดี จากบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกจะค่อยปรับลดลง, ความไม่แน่นอนของทิศทางการค้าโลก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนบรรยากาศช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเองในความไม่แน่นอน และความต่อเนื่องของนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลชุดเดิมทำไว้ สิ่งเหล่านี้ทำให้งานของ ธปท.จะต้องกว้างขึ้น ยากขึ้น และทำให้รวดเร็วขึ้น ซึ่ง ธปท.จะต้องจับตามองประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เพราะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!