หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaaSKITIPAN

กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ’อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เปิดใจ อนุมัติสินเชื่อ บริษัทเอิร์ธ

       ผมขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงข่าวของธนาคารกรุงไทยที่กล่าวหาตัวผม ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ผมถูกกล่าวหาอยู่ข้างเดียว ถ้าติดตามข่าวที่อออกมา จะเห็นว่า ไม่ค่อยมีรายละเอียดสักเท่าไร มีแต่ประเด็นกว้างๆ ว่า มีการทุจริตและบกพร่องเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ บริษัทเอิร์ธฯ มีผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่เกี่ยวข้องหลายระดับ ซึ่งจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี ซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับตัวผมเอง เพราะตามข้อเท็จจริงแล้ว มันมีรายละเอียด ที่จะบอกได้ว่า ผมไปเกี่ยวข้องตรงไหน อย่างไร และตรงนั้นมันเป็นสาเหตุของปัญหาหรือเปล่า ทั้งนี้ผมได้รับข้อกล่าวหา แต่ไม่มีรายละเอียดว่าผมทำผิดอะไรบ้าง อย่างไร เมื่อไหร่ เพื่อผมจะได้แก้ข้อกล่าวหาได้ถูกต้อง แต่ธนาคารกรุงไทยไม่เคยมีความชัดแจ้งในเรื่องนี้ ผมจึงอยู่ในฐานะที่ไม่ทราบจะชี้แจงอย่างไรกับคณะกรรมการตรวจสอบที่ธนาคารกรุงไทยตั้งขึ้นมา          

  

ความเกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทเอิร์ธ

       เอิร์ธ เป็นลูกค้าธนาคารมาก่อนที่ผมจะเข้ามา ในขณะนั้นเป็นลูกหนี้ชั้นดี ไม่มีประวัติด่างพร้อย งบการเงินได้รับการรับรองจาก บริษัท PWC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลก

        ผมเป็นผู้ดูแลสายงานที่นำเสนอขออนุมัติสินเชื่อให้เอิร์ธ สองวงเงิน มูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาทเมื่อปี 2558 คำขออนุมัติผ่านการตรวจสอบจากสายงานประเมินความเสี่ยง ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

      คำขออนุมัติสินเชื่อดังกล่าว กระทำอย่างถูกต้องทั้งในแง่คุณสมบัติของลูกค้า การประเมินความเสี่ยง การกลั่นกรอง ก่อนเสนอให้บอร์ดบริหารพิจารณาขั้นสุดท้าย ผมไม่ใช่ผู้อนุมัติสินเชื่อ เพราะไม่มีอำนาจอนุมัติสินเชื่อ

       หลังจากสินเชื่อทั้งสองวงเงินดังกล่าว เอิร์ธได้รับการจัดอันดับเรทติ้ง BBB-(ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ) โดย TRIS ซึ่งเป็นการยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ธนาคารกรุงไทยได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือข้อมูลอันเดอร์ไรเตอร์ หุ้นกู้เอิร์ธ 2 รุ่น ในวงเงินรวม 5,500 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ถือเป็นการกลั่นกรองอีกครั้งว่าเป็นลูกค้าที่ดีที่ธนาคารจะนำหุ้นกู้ไปขายให้กับลูกค้ารายย่อยได้

 

สินเชื่อ 4,500 ล้าน ไม่ใช่เอ็นพีแอล

        สินเชื่อ 2 วงเงิน มูลค่า 4,500 ล้านบาท ที่เอิร์ธได้รับอนุมัติจากธนาคารกรุงไทย โดยผมมีส่วนร่วมในการนำเสนอเมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น เป็นสินเชื่อปกติ ไม่มีการผิดนัดชำระ และไม่มีการทำผิดเงื่อนไข แต่อย่างใด สินเชื่อทั้งสองวงเงินนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อที่ธนาคารกรุงไทยให้กับเอิร์ธ เมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้ในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยเริ่มจากจำนวน 200 กว่าล้านบาท แต่เมื่อไม่ได้รับการผ่อนผันทำให้เกิดผลกระทบกับวงเงินอื่น ภาษาด้านแบงค์เรียกว่า Cross Default ทำให้วงเงินอื่นทั้งหมดเปรียบเสมือนว่าผิดนัดชำระหนี้ไปด้วย ทำให้สินเชื่อทั้งหมด 12,000 ล้านบาทกลายเป็น NPL ความเสียหายที่เกิดกับธนาคารกรุงไทย อันเนื่องมาจากเอ็นพีแอลของเอิร์ธ จึงไม่ได้เกิดจากสินเชื่อ 2 วงเงิน ที่ผมมีส่วนร่วมในการนำเสนอเมื่อ ปี 2558

 

ข้อกล่าวหาของธนาคารกรุงไทยเคลือบคลุมจนแก้ข้อกล่าวหาไม่ได้

       คณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดพิเศษ เพื่อสอบสวนหาผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นเวลาน้อยกว่า 1 เดือนหลังจากเอิร์ธผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งแปลกมาก ผมจึงไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ผมเห็นว่าไม่น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักสากล นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารฯนั้น ผมมีความเห็นว่าไม่ถูกต้อง เพราะคณะกรรมการบริหารฯ ถือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย เพราะมีส่วนในการอนุมัติสินเชื่อด้วย ผมจึงไม่เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ผมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา ถูกเรียกตัวไปให้ข้อมูลเบื้องต้น ต่อมาถูกกล่าวหา โดยข้อกล่าวหาที่เคลือบคลุมเครือมาก ไม่ชัดแจ้งเลย เพราะข้อกล่าวหาไม่ได้บอกว่าผมทำผิดอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร และมีหลักฐานอะไร เพื่อผมจะได้ชี้แจง และแก้ข้อกล่าวหาได้ถูกต้องและครบถ้วน ผมสอบถามไปธนาคารกรุงไทยหลายครั้งก็ได้รับคำตอบว่าชัดแจ้งแล้ว โดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ในที่สุดก็มีมติกล่าวหาว่าผมกระทำผิด ผมจึงเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับชีวิตและวิชาชีพผม ซึ่งผมก็คงต้องหวังพึ่งบารมีศาลต่อไปครับ

Best regards,The Way Communications Co.,Ltd Noble Cube Pattanakarn 1104/374 Pattanakarn Road,

Suan Luang Sub-district, Suan Luang District Bangkok, Thailand 10250

Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!