หมวดหมู่: พาณิชย์

MOCอดลย โชตนสากรณกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมพร้อมช่วยผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-ฮ่องกง

     นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะออกประกาศเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการเตรียมความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารองรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) หรือ FORM AHK เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดฮ่องกง หลังจากที่อาเซียนและฮ่องกงได้ร่วมลงนามในความตกลงฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 และขณะนี้สมาชิกอาเซียนและฮ่องกงกำลังเร่งดำเนินการภายในเพื่อเตรียมรองรับการเปิดเสรี ซึ่งคาดว่าความตกลงฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสแรกปี 2562 เมื่อภาคีสมาชิกอย่างน้อย 5 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง และประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ดำเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จตามบัญญัติของความตกลงฯ โดยผู้ที่สนใจจะใช้สิทธิประโยชน์ AHKFTA ในการลดภาษีเหลือ 0% เพื่อส่งออกไปยังฮ่องกง ต้องเตรียมความพร้อมและศึกษาการใช้สิทธิประโยชน์เอาไว้ล่วงหน้า

      ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะจัดการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เพื่อใช้สิทธิฯ ภายใต้กรอบ AHKFTA ด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์กรมฯ http://www.dft.go.th รวมถึงสามารถติดตามข่าวอัพเดทใหม่ ๆ และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศได้ทาง Facebook Page และ Line@ในชื่อกรมการค้าต่างประเทศ

     สำหรับ ฮ่องกง เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้า (trader) ของภูมิภาคอาเซียและเป็นประตูการค้า "Gateway" เชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนของโลก อีกทั้งยังมีศักยภาพสูงในหลายด้าน และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยนักลงทุนชาวฮ่องกงมาลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่ 6 การเปิดเสรีทางการค้ากับฮ่องกงจึงถือเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุน โดยการเชื่อมโยงไทยไปสู่ตลาดในภูมิภาคอื่นทั่วโลกเนื่องจากฮ่องกงมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การค้า และโลจิสติกส์ และยังมีบทบาทสำคัญในนโยบาย Belt and Road Initiatives (BRI) ของจีน

    นอกจากนี้ ไทย-ฮ่องกง มีปริมาณการค้ารวมกว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยลำดับที่ 4 สินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยเก็บเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ วงจรรวม วงจรความจำ เพชรอื่น ๆ และเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 12,274.24 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญลำดับที่ 20 ของไทย สินค้านำเข้าสำคัญจากฮ่องกง 5 อันดับแรก ได้แก่ ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป เพชร ทับทิม แซปไฟร์และมรกต เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 2,943.24 ล้านเหรียญสหรัฐ

                              อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!