หมวดหมู่: กรมสรรพากร

Cสรรพากร Tax Auditor เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2562

        กรมสรรพากร เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ระหว่างวันที่ 1 - 16 มกราคม 2562

     กรมสรรพากร จะเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 47 (1/2562) โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 1 - 16 มกราคม 2562 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และดำเนินการทดสอบในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จากนั้นจะประกาศผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรในวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

       หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 8188 ในวันและเวลาราชการ หรือที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!