หมวดหมู่: ปปช.

1aaaปปช1

เกษมสันต์ ยื่นหนังสือ ป.ป.ช. ลงโทษ เลขาธิการ อย.กับพวก ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณียาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์

       นายเกษมสันต์ วีระกุล ได้เดินทางไปที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อยื่นหนังสือต่อประธาน ป.ป.ช. โดยขอ ป.ป.ช.ทำการสอบสวนลงโทษ เลขาธิการ อย. กับพวก ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณียาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์ โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ยิ้มเจริญ เลขานุการประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับหนังสือ

     นายเกษมสันต์ ได้กล่าวว่า ในฐานะประชาชนที่เฝ้าติดตามและเสนอข้อมูลผ่านสื่อในเรื่องดังกล่าวมาตลอด ได้พบถึงความไม่ชอบมาพากลในการปฎิบัติหน้าที่ของ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากับพวก และได้ให้รายละเอียดถึงกรณีนี้ว่า

                1. อย. ตรวจพบว่ายาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์ ใส่สารไม่ตรงกับการจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2558-2561 ไม่พบ d-Allethrin พบ Meperfluthrin และต่อมาพบ Heptaflutrin แบบเดียวกับที่เจอใน ก็อตซิล่า แต่ อย.ดำเนินคดีทางกฎหมาย เพียงครั้งเดียว (2558) ที่เหลือยังไม่มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

                2. อย.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีการนำเข้ามาอีกนับครั้งไม่ถ้วน ตามกฎหมาย อย. โดยด่านอาหารและยา ต้อง 'กัก' สินค้าที่นำเข้าเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ถ้าผลวิเคราะห์ตรงกับที่จดทะเบียน จึงค่อยอนุญาตให้นำเข้า ( มีการเก็บตัวอย่างตรวจครั้งเดียวคือ 25 พค. 2560 ไม่พบ d-Allethrin ที่ขึ้นทะเบียน แต่พบ Meperfluthrin ซึ่งไม่ขึ้นทะเบียน)

                3. อย.อนุมัติให้บริษัทขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหม่ในชื่อ เรนเจอร์ สเก้าท์ที อย่างรวดเร็ว มีเลศนัย ด่านอาหารและยาไม่เคยมีการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

                4. เมื่อความแตก อย.ก็ยังรอจนคณะกรรมการวัตถุอันตราย (8สค.61) มีมติ พิกถอนทะเบียนและใบอนุญาต อย.จึงเพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาต   ( 21กย.61) ทั้งๆที่เป็นอำนาจตนเองทำได้อยู่แล้ว

                5. อย. ยังเอื้อประโยชน์กับ เรนเจอร์ เสก้าท์ ด้วยการใช้กฎหมายผิดมาตรา อย.ต้องใช้ พรบ.วัตถุอันตรายมาตรา 52 วรรค 2 3 และ 4 เท่านั้นคือ เอกชนต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้ อย.เพื่อการทำลาย ใครครอบครองแล้วเสียหายให้ฟ้องผู้นำเข้าได้ แต่ อย. กลับใช้อำนาจตาม พรบ.วัตถุอันตราย มาตรา 52 วรรค 1 ให้ผู้นำเข้าส่งคืนผลิตภัณฑ์คืนผู้ผลิตภายใน 6 เดือน เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังสั่งให้ผู้ครอบครอง และร้านค้าขายคืนผู้นำเข้า เพื่อให้ส่งคืนผู้ผลิต ซึ่งในทางปฏิบัติควบคุมไม่ได้ เราจึงเห็นมีการวางขายเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น เท่ากับว่า อย.ออกคำสั่งโดยไม่มีกฎหมายรองรับ และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน

                6. อย. ยังปล่อยให้มีการโฆษณายาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์ ตามปรกติ

   ประสานงาน นายชูศกดิ์ เจริญหงษ์ทอง โทรศัพท์ 081-170-7653

Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!