หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

 1aaa1bAac1

ธ.ก.ส.ร่วมสร้างศิลปะมงคลเทิดคุณพระแม่โพสพ มิ่งขวัญแห่งภาคเกษตรกรรม สร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวนา

      ธ.ก.ส.ร่วมกับไร่เชิญตะวันและเรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์ เทิดคุณพระแม่โพสพ ผ่านผลงานศิลปะอันล้ำค่า 'โพสพาญชลี' เทวนารีแห่งภาคเกษตรกรรม ที่เป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธา และผู้สร้างอาหารหล่อเลี้ยงผู้คน สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนาไทย โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างโรงเรียนชาวนาและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

       นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบ 52 ปี ธ.ก.ส. ร่วมกับไร่เชิญตะวันและเรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์ จัดทำเหรียญศิลปะมงคล เพื่อเป็นการเทิดคุณพระแม่โพสพ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวนาซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงผู้คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เป็นผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามล้ำค่า เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งความเชื่อ ความศรัทธา ของประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวอุษาคเนย์ ที่มีต่อพระแม่โพสพ เทพผู้ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ ผู้ผลิตธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งโลก ถือเป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนาและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านาน โดยจัดทำเป็นผลงานจิตกรรมและประติมากรรมต้นแบบ 'เมล็ดข้าว'สร้างด้วยวัสดุทองแดงสูง 3.5 เมตร เพื่อนำไปจัดแสดง ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ‘ซแรย์ อทิตยา’ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รวมถึงการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระแม่โพสพ ทั้งประเภทเหรียญทองคำ เหรียญเงิน เหรียญทองแดงรมดำ เหรียญเงินพร้อมเข็มกลัดเงิน และเหรียญทองแดงพร้อมเข็มกลัดทองแดง โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้กรุณาตั้งชื่อว่า'โพสพาญชลี'อันเป็นการน้อมกราบสักการะพระแม่โพสพผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่

         เหรียญดังกล่าวนอกจากมีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะแล้ว ทุกเหรียญยังผ่านพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ โดยรายได้จากการจำหน่ายเหรียญ จะนำไปเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาความรู้แก่ชาวนาในการผลิตอาหารแบบเกษตรอินทรีย์ และการจัดสร้างที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ตลอดจนนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ในชนบท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองเหรียญได้ที่ สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส. ชั้น 6 อาคารโพเดียม ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8950 – 8953 หรือทาง www.baacclub.me ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!