หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1aaaaวนนนทรทรงปลก

'วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี' สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 มอบต้นกล้าต้นนนทรีทรงปลูก

       ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ ฯ มาทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น พระราชทานเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงดนตรีกับวงอ.ส.วันศุกร์ อาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นครั้งแรก และทรงเป็นกันเองอย่างที่สุด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่การเสด็จพระราชดำเนิน 'เยี่ยมต้นนนทรี'ที่ทรงปลูก' และ'ทรงดนตรี' สืบเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ. 2515 รวมจำนวน 9 ครั้ง อันนำมาซึ่งความสุข ความปลื้มปิติใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

     ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะต้องมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ นำศาสตร์พระราชา สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืนสืบไป ในโอกาสครบรอบ 55 ปี เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร และประชาชน ร่วมงาน 55 ปี วันที่ระลึก'วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี' โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน ซึ่งในปีนี้ มีพิธีมอบต้นกล้าต้นนนทรี จากต้นนนทรีทรงปลูก 9 ต้น ให้กับนิสิตทุกคณะ ได้นำไปปลูกดูแลรักษาและสืบสานพระราชดำรัสพระราชปณิธานนำศาสตร์พระราชาไปสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญ การฉายวีดิทัศน์ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรี และการจัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การบรรเลงและการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดย วงดนตรีสากล KU Band และวงดุริยงค์เครื่องลม KU Wind Symphony และช่วงเวลาสำคัญ คือการร่วมจุดเทียน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ เพลงสดุดีพระเกียรติ และเพลงต้นไม้ของพ่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-9428181-3 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!