หมวดหมู่: ยานยนต์

Fสรพงษ ไพสฐพฒนพงษส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถ ต.ค.61 สูงสุดรอบ 63 เดือน เพิ่มเป้าทั้งปีแตะ 2.1 ล้านคัน

 ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถเดือน ต.ค.61 อยู่ที่ 197,203 คัน สูงสุดในรอบ 63 เดือน รับตลาดในประเทศโต ขณะที่ยอดส่งออก 93,338 คันโต 2.75% รับทุกตลาดสดใสเว้นตะวันออกกลางและยุโรป หนุนส่งออก 9 เดือนแตะ 952,125 คัน โต 1.2% พร้อมเพิ่มเป้าผลิตทั้งปี เป็น 2.1 ล้านคัน จาก 2.08 ล้านคัน แต่ส่งออกยังคงเป้าเดิม 1.1 ล้านคัน

  นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ ในเดือนตุลาคม 2561 ว่า จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2561 มีทั้งสิ้น 197,203 คัน สูงสุดในรอบ 63 เดือน จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.77, 69.06 และผลิตเพื่อส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.62, 8.05 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 20.62 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 7.65 จำนวนผลิต 9 เดือน (มกราคม - ตุลาคม 2561) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,801,319 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 ร้อยละ 9.75

  การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนตุลาคม 2561 ส่งออกได้ 93,338 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 2.75 การส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และตลาดยุโรป มูลค่าการส่งออก 48,482.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.65 ส่วน 9 เดือน ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 952,125 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.2 มีมูลค่าการส่งออก 499,379.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.04

  สำหรับ การผลิตเพื่อส่งออก เดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ 97,261 คัน เท่ากับร้อยละ 49.32 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 7.9 ส่วน 9 เดือน ผลิตเพื่อส่งออกได้ 961,615 คัน เท่ากับ อยละ 53.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.42

   ขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ 99,942 คัน เท่ากับร้อยละ 50.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 36.26 และ 9 เดือน ผลิตได้ 839,704 คัน เท่ากับร้อยละ 46.62 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 ร้อยละ 19.56

   ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 86,931 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 2 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 26.8 จากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัว การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ การลงทุนของภาครัฐเร่งตัวขึ้น การลงทุนของเอกชนปรับตัวดีขึ้น ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น การพักหนี้เกษตรกร การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลที่ส่งเสริมการค้าส่งและค้าปลีกเติบโตขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงมีมาก ส่วน 9 เดือน รถยนต์มียอดขาย 833,515 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 20.9 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,505,390 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 ร้อยละ 1.4  

     นายสุรพงษ์ เปิดเผยต่อว่า ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2561 ปรับเพิ่มเป้าการผลิตจากเป้าเดิมที่ 2,080,000 คัน เป็นผลิต 2,100,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2560 ที่ผลิตได้ 1,988,823 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59 โดยผลิตเพื่อส่งออก คงเป้าเดิม 1,100,000 คัน เท่ากับร้อยละ 52.38 ของยอดผลิตทั้งหมด ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,126,432 คัน หรือลดลงร้อยละ 2.35

   ด้านยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับเพิ่มเป้า 20,000 คัน จากเป้าเดิมที่ 980,000 คัน เป็นผลิต 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 47.62 ของยอดผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 862,391 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.96

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!