หมวดหมู่: คมนาคม

1aaa1Aกทพ3

กทพ. ลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก กับกลุ่มบริษัท เอพซิลอน จำกัด

     บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด รวมถึงพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

      ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่ นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระหว่าง กทพ. กับ กลุ่มบริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. และ ผู้บริหารบริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ร่วมลงนามในสัญญา

        ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยในรายละเอียดว่าโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ใน แผนแม่บททางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทาง ในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจากจังหวัดในภาคใต้ให้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด บนถนนพระรามที่ 2 นอกจากนี้ จะเป็นเส้นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติ อาทิ เกิดอุทกภัย ทั้งนี้ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีระยะทางรวมประมาณ 18.7 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 13+000 ของถนนพระรามที่ 2 (ก่อนถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงดาวคะนอง

      จากนั้นแนวสายทางจะซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ สิ้นสุดโครงการ โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9 .มีทางขึ้น-ลง จำนวน 7 แห่ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการระดมทุน ผ่านกองทุน TFFIF เพื่อนำมาเป็นเงินในการก่อสร้าง และต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในต้นปีงบประมาณ 2562 และเปิดให้บริการได้ในปีงบประมาณ 2565 โดยโครงการนี้ยังได้เข้าโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และได้รับเกียรติจากท่านผู้สังเกตการณ์อิสระที่ได้มาร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรมกับ กทพ. ในวันนี้ด้วย

       “ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในสัญญาและข้อตกลงในวันนี้จะช่วยให้การดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการจราจรของทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนองถึงสะพานพระราม 9 สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในกรุงเทพมหานคร และช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 และทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบางโคล่-ดาวคะนอง รวมถึงยังเป็นเส้นทางรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินอีกด้วย”ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!