หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1aaaBA4gsb1

ออมสิน ประกาศผลการตัดสินประกวดวาดภาพ 'ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่'ประเภทบุคคลทั่วไป (ใหม่) เผยภาพประกวดผิดกติกา ชี้ประกาศผลอย่างยุติธรรม

        นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพ หรือ GSB GEN Art Contest ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด ‘ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่’ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทเยาวชน อายุ 15 - 18 ปี ประเภทเยาวชน อายุ 11 - 14 ปี และ ประเภทเยาวชน อายุ 7 - 10 ปี และธนาคารได้ทำการตัดสินผลงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานศิลปะ 9 ท่าน เป็นผู้ตัดสินและได้ทำการประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsbgen.com และสื่ออื่นๆ แล้วนั้น

      การตัดสินได้เกิดการท้วงติงขึ้นกับผลงานประเภทบุคคลทั่วไป ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (ซึ่งเป็นเพียงรางวัลเดียวที่มีเสียงท้วงติง) โดยภาพที่ชนะรางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน ‘อัศจรรย์แห่งบุญสารทเดือนสิบ’ เป็นผลงานที่ผิดหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนดไว้ในข้อที่ว่า ‘ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด’ ซึ่งการผิดหลักเกณฑ์ครั้งนี้ ธนาคารได้ปรึกษาและขอความเห็นจากคณะกรรมการผู้ตัดสินทุกท่าน และคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่า ผู้ประกวดและภาพดังกล่าว ไม่สมควรได้รับรางวัล เพราะผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดของทางธนาคาร จึงขอประกาศรางวัลประเภทบุคคลทั่วไปใหม่ โดยให้เลื่อนรางวัลที่ 2 ขึ้นมาเป็นรางวัลที่ 1 และเลื่อนรางวัลลำดับถัดไปขึ้นมารับรางวัล ตามลำดับ ดังนี้

       รางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ'ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่'ประเภทบุคคลทั่วไป 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ชื่อผลงาน 'มรดกศิลป์ แผ่นดินแม่' ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ ชื่อผลงาน 'บรรยากาศของความสงบ'ได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 นายศักชัย อุทธิโท ชื่อผลงาน'สายใยแห่งความสุขและดีงาม 1 'ได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลคนละ 5 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นายธีรวุฒิ คำอ่อน , นายชุมพล อักพันธานนท์ และ นายประเทือง ก่ำพัด”นายชาติชาย กล่าว

     โดยธนาคารออมสิน จะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพในหัวข้อ 'ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่' ทั้ง 4 ประเภท รวม 24 คน ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 พร้อมจัดแสดงผลงานให้ผู้สนใจได้เข้าชมผลงาน ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และในวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เพื่อขยายการรับรู้และโอกาสในการร่วมชื่นชมงานศิลปะของไทยในกลุ่มผู้สนใจงานศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

      ด้าน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน เปิดเผยว่า ตามมติของคณะกรรมการต่อการตัดสินกรณีนี้ ซึ่งผู้ส่งผลงานได้นำภาพผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดมาวาดเพิ่มเติมในรายละเอียด และส่งเข้าประกวดใหม่นั้น มติของกรรมการทั้ง 9 เสียงเห็นสมควรว่า ให้ยกเลิกรางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน 'อัศจรรย์แห่งบุญสารทเดือนสิบ' ซึ่งแม้ผลงานดังกล่าวจะสวยและถูกใจคณะกรรมการก็ตาม แต่ได้ทำผิดเงื่อนไขของทางธนาคารออมสินที่ได้กำหนดไว้ เรื่องนี้ทางเจ้าของผลงานได้รับทราบ และยอมรับการตัดสินเป็นที่เรียบร้อย จึงให้เลื่อนภาพจากรางวัลอื่นๆ ขึ้นมาแทนที่ตามลำดับ และจากปรากฏการณ์ครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐาน ในวงการประกวดวาดภาพ รวมถึงกฎกติกาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน เพื่อเข้าร่วมประกวดในแต่ละครั้ง อีกด้วย

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!