หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1aaaaAB2

ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในเครือจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป จากพระอารามหลวง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดสร้อยทอง และพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมในพิธี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

       ในโอกาสนี้ ธนาคารฯ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ '๙ คำที่พ่อสอน แสงส่องทางชีวิต'ระหว่างวันที่ ๘-๓๑ ตุลาคม ซึ่งเป็นการนำเอาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อปวงชนชาวไทย มาร้อยเรียงจัดแสดง ซึ่งสร้างหลักคิดและเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่อาณาประชาราษฎร์ อาทิ เรื่องการทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม การปิดทองหลังพระ พลังของความเพียร เป็นต้น รวมถึงพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องในงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปีธนาคารฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ณ สวนอัมพร ที่ว่า’กิจการในด้านการเงินที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้ ก็ย่อมต้องอาศัยความซื่อสัตย์ ในทางปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ที่มาติดต่อกับธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ทำตนให้ประจักษ์แจ้งในข้อนี้ จึงได้รับคำชมเชยจากผู้มาติดต่อ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ทุกประการย่อมต้องการสถาบันการเงินที่มั่นคงที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม กับรักษาประโยชน์ของตนให้ได้ดี..’ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้น้อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานเสมอมา นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนพนักงานร่วมแบ่งปันและเล่าประสบการณ์ที่ตนได้น้อมนำ'คำที่พ่อสอน'มาใช้จริง ทั้งในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย

      นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางการดนตรี โดยวงดนตรีสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดแสดงตลอดสัปดาห์ อาทิ คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และกิจกรรมการกุศลเชิญชวนทำบุญบริจาคให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ ใน’โครงการเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร’ โดยการบริจาคในรูปแบบ e-Donation ด้วยการสแกน QR Code ภายในนิทรรศการ’๙ คำที่พ่อสอน แสงส่องทางชีวิต’ ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ป่วยด้อยโอกาสอีกเป็นจำนวนมากที่รอรับการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่ประชาชนเข้าถึงได้ยาก         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!