หมวดหมู่: คมนาคม

Gสมคดรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม

       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม โดยกระทรวงฯ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561 รายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 78.96 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ที่ ร้อยละ 96 เนื่องจากติดปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน – สระบุรี และอยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี สำหรับงบลงทุนของกระทรวงฯ ปี 2562 ได้รับทั้งสิ้น 369,199.04 ล้านบาท แบ่งเป็น งบแผ่นดิน 174,935.98 ล้านบาท และงบรัฐวิสาหกิจ 194,263.06 ล้านบาท

      ทั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบให้กระทรวงฯ เร่งดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษ สายนครปฐม – ชะอำ โครงการทางพิเศษ พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก โครงการรถไฟทางคู่ การดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล และพิจารณาแนวทางการพัฒนาท่าเรือชุมพรและท่าเรือสุราษฎร์ธานี เพื่อขยายขีดความสามารถการขนส่งทางทะเลของประเทศไทย เร่งรัดการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต เชียงใหม่ เบตง และมุกดาหาร และให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงแผนการจัดหาเครื่องบินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!