หมวดหมู่: คมนาคม

1aaaaAB

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปล่อยขบวนรถตู้โดยสารประจำทางใหม่ทดแทนรถตู้โดยสารประจำทางที่ครบกำหนดอายุ 10 ปี พร้อมเปิด’ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรถตู้โดยสารประจำทาง’ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถตู้โดยสารประจำทางใหม่ ทดแทนรถตู้โดยสารประจำทางที่ครบกำหนดอายุ 10 ปี พร้อมเปิด ‘ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรถตู้โดยสารประจำทาง’เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงฯ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงรักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นางสาวดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ และรองโฆษกกระทรวงฯ พันเอก สมบัติ ธัญญะวัน รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมในพิธีฯ

       ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ดำเนินการภายในกรอบยุทธศาสตร์ One Transport ของกระทรวงฯ ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ดำเนินการแก้ไขกรณีรถตู้โดยสารประจำทางที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครบกำหนดอายุ 10 ปี ใน 20 เส้นทาง จำนวน 487 คัน ไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน ซึ่ง ขสมก. ได้จัดรถตู้โดยสารที่ให้บริการในเส้นทางอื่นมาเสริมในเส้นทางที่มีรถตู้ไม่เพียงพอ

      รวมทั้งปล่อยขบวนรถตู้โดยสารใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ ขบ. กำหนด เช่น การติดตั้ง GPS Tracking ความสมบูรณ์ของระบบเบรก สภาพยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูและทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น รวมจำนวน 60 คัน เพื่อแสดงถึงความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้บริการรถตู้โดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรถตู้โดยสารประจำทาง ณ อาคาร 3 ชั้น 1 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนเพื่อจัดหารถใหม่ทดแทน

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!