หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1aaaaAGC

GC จับมือ Mitsui Chemicals ลงนามสัญญาร่วมทุนเดินหน้าธุรกิจ PET และ PTA

    GC และ TOCGC บริษัทในกลุ่ม GC Group จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น Mitsui Chemicals Inc. (MCI) เพื่อร่วมทุนใน Siam Mitsui PTA Co., Ltd. (SMPC) และ Thai PET Resin Co., Ltd. (TPRC) เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย Purified Terephthalic Acid (PTA) และ Polyethylene Terephthalate resin (PET) นับเป็นก้าวสำคัญในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง GC และ MCI เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ พาราไซลีน (PX) และโมโนเอทีลีนไกลคอล (MEG)

PTTGC Supatpong      นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (Mr.Supattanapong Punmeechaow, CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ นายปฏิภาณ สุคนธมาน (Mr. Patiparn Sukorndhaman) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย GC และประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (TOCGC) และ Mr. Tsutomu Tannowa, President and CEO , Mitsui Chemicals Inc. (MCI) ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนใน SMPC และ TPRC โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย GC และ TOCGC ถือหุ้นจำนวน 74% และ MCI ถือหุ้นจำนวน 26%

      การร่วมทุนในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ GC และ TOCGC ในการลงทุนต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพาราไซลีน (PX) และโมโนเอทีลีนไกลคอล (MEG) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบต้นทาง และบริหารผลกำไรตลอดสายธุรกิจได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้าน การตลาดของเม็ดพลาสติก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มขวดบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

      ภายใต้การร่วมทุนนี้ GC และ TOCGC จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลัก คือ PX และ MEG ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต PTA และ PET ตามลำดับ ขณะที่ MCI จะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง PTA และ PET ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งของ 2 พันธมิตร จะทำให้บริษัทร่วมทุนมีศักยภาพในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

      พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีธุรกิจหลัก 8 กลุ่ม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 10.2 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Performance and Specialties Chemicals)

      Mitsui Chemicals บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมียอดขายรวมอยู่ที่ 1,329 พันล้านเยน ในปี 2017 มีพนักงานประมาณ 17,277 คน โดย MCI จะสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทโดยมุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

PTT Global Chemical and Mitsui Chemicals sign joint venture agreement in PET and PTA business in Thailand

     Bangkok, 9 August 2018: PTT Global Chemical PLC (GC) and together with TOC Glycol Co., Ltd. (TOCGC), a subsidiary of GC Group, announced to sign joint venture agreements with Mitsui Chemicals Inc.(MCI), to cooperate in managing Siam Mitsui PTA Co., Ltd. (SMPC), a Purified Terephthalic Acid (PTA) producer, and Thai PET Resin Co., Ltd. (TPRC), a Polyethylene Terephthalate resin (PET) producer. As a result, this joint venture is a good starting point to seek for further business cooperation between PTTGC and MCI in the future.

      Mr.Supattanapong Punmeechaow, President and CEO of PTT Global Chemical PLC (GC); Mr. Patiparn Sukorndhaman, Chairman of the Board of Directors of TOC Glycol Co., Ltd.; and Mr. Tsutomu Tannowa; President and CEO, Mitsui Chemicals Inc.; were on hand to sign the joint venture agreements. GC and TOCGC will hold 74% of the shares in SMPC and TPRC, while Mitsui Chemicals will hold 26%.

       According to Mr. Punmeechaow, “This joint venture is an important step for GC’s strategic direction, to diversify plastic resin portfolio, which harmonizes with the business strategy of the Company’s intention. Not only does we intend to expand the downstream investment and increase market potential in polymer business to satisfy customer’s needs, but we also generate business opportunities for GC to simultaneously enhance the feedstock management for both PX and MEG, which will eventually result in better profitability throughout the business."

      Under the joint venture, GC will supply feedstock Paraxylene (PX), key raw material for Purified Terephthalic Acid (PTA), and TOCGC will supply Mono Ethylene Glycol (MEG), key raw material for Polyethylene Terepthalate Resin (PET). MCI will provide technology know-how, technical support as well as marketing and sales network. The combined strengths of the two joint venture partners will contribute greatly to JV companies long-term success.

         GC, the chemical flagship of the PTT Group, operates in eight areas of businesses. It has a combined chemical and petrochemical capacity of 10.2 million tons per year and a crude oil and condensate distillation capacity of 280,000 barrels per day. PTTGC is expanding its business into performance and specialties chemicals.

      MCI is one of the leading petrochemical companies in Japan as well as globally, with turnover of approximately 1,329 billion Yen in 2017 with approximately 17,277 employees. MCI maximizes group’s strengths by focusing on, a truly global platform and diverse human resources and a technological progress to create material to meet customer needs including creating high-value-added products and services.

 

PTTGC: การลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Purified Terephthalic Acid (PTA) และผลิตภัณฑ์ Polyethylene Terephthalate (PET)

     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในเครือเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Siam Mitsui PTA Company Limited (SMPC) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดบริสุทธิ์เทเรพาธิค (PTA) ร้อยละ 74 และ Thai PET Resin Company Limited (TPRC)ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต(PET) ร้อยละ 74 ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) และบริษัทMitsui Chemicals, Inc. (MCI) คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,148 ล้านบาท(ณ อัตราแลกเปลี่ยน 33.3 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)ซึ่งราคาซื้อขายสุดท้ายอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการโดยได้มีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

      การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายการลงทุนต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดเม็ดพลาสติกของบริษัทฯเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นผู้ผลิตพาราไซลีน (PX)รายสำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ PTA และบริษัทฯ มีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) รายใหญ่ในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของ PET โดยการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในครั้งนี้จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบต้นทาง ทั้ง PX และ MEG อันจะส่งผลให้สามารถบริหารผลกำไรตลอดสายธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

     ทั้งนี้ คาดว่า การโอนหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นข้างต้นจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ภายหลังจากการยื่นคำขออนุญาตควบรวมกิจการต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่เกี่ยวข้อง (Merger Control

Filing) แล้วเสร็จ และบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น

      การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกัน และเมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6

เดือนแล้วพบว่า รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!