หมวดหมู่: Leasing

FITCH12 33ฟิทช์ คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง ที่ ‘AAA(tha)’

 

      ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 18 มิถุนายน 2561 : บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันสกุลเงินบาทของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (หรือ TOLC) ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ รายละเอียดทั้งหมดของอันดับเครดิตแสดงอยู่ในส่วนท้าย

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

     อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนการค้ำประกันจากบริษัทแม่ซึ่งคือ ORIX Corporation ประเทศญี่ปุ่น (‘A-’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ทั้งนี้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR)) ของ ORIX ที่ ‘A-’ อยู่ในระดับที่สูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-Term Local-Currency IDR) ของประเทศไทยที่ ‘BBB+’ และสอดคล้องกับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของประเทศไทย

        TOLC เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินหลายประเภทเช่น บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักร และยานพาหนะ TOLC มีการผสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทแม่ โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน รวมถึงมีการใช้ตราสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับบริษัทแม่ สินทรัพย์ของ TOLC คิดเป็นประมาณ 0.5% ของสินทรัพย์รวมของ ORIX ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560

       สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมของ ORIX สามารถดูได้จากรายงานเครดิตของบริษัทลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และจากประกาศอันดับเครดิตหัวข้อ “Fitch Affirms ORIX’s Ratings at ‘A-’, Outlook Stable” ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ที่ www.fitchratings.com

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

     อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ TOLC เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศแล้วจึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้อีก

     อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ TOLC อาจถูกปรับลดอันดับหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ORIX ปรับลดลงมาอยู่เท่ากับหรือต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปรับลดอันดับเครดิตของ ORIX หรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย

รายละเอียดทั้งหมดของอันดับเครดิต มีดังต่อไปนี้:

คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน สกุลเงินบาท ดังต่อไปนี้ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

-              หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน มูลค่า 1.0 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.11% ครบกำหนดเดือนพฤศจิกายน 2564

-              หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน มูลค่า 1.1 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.14% ครบกำหนดเดือนพฤศจิกายน 2562

-              หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน มูลค่า 0.3 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.43% ครบกำหนดเดือนพฤศจิกายน 2565

-              หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน มูลค่า 0.4 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.51% ครบกำหนดเดือนพฤศจิกายน 2564

-              หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน มูลค่า 0.5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.25% ครบกำหนดเดือนเมษายน 2563

 

Fitch Affirms Thai ORIX Leasing's THB Guaranteed Bonds at 'AAA(tha)'

      Fitch Ratings-Bangkok-18 June 2018: Fitch Ratings (Thailand) has affirmed the National Long-Term Ratings of Thai ORIX Leasing Company Limited's (TOLC) Thai baht-denominated guaranteed bonds at 'AAA(tha)'. The Outlook is Stable. A full list of rating actions is at the end of this commentary.

 

KEY RATING DRIVERS

      The ratings on TOLC's guaranteed bonds are based entirely on irrevocable and unconditional guarantees provided by its parent company, Japan-based ORIX Corporation (A-/Stable). ORIX's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) of 'A-', which is higher than Thailand's Long-Term Local-Currency IDR of 'BBB+', correlates to the highest rating on Thailand's National Rating scale of 'AAA(tha)'.

      TOLC provides financial services covering hire-purchase as well as finance and operating leases for office and transportation equipment and production machinery. TOLC is closely integrated with its parent, as evidenced by consistent support in terms of operation, finance and brand association. TOLC's assets made up about 0.5% of ORIX's total assets at end-September 2017.

      For more information on ORIX, please see our credit update, dated 30 August 2017, and rating action commentary, Fitch Affirms ORIX's Ratings at 'A-', Outlook Stable, dated 9 August 2017.

 

RATING SENSITIVITIES

      There is no upside to the ratings, as TOLC's guaranteed bonds are rated at the highest level on Thailand's National Rating scale.

     The bond ratings could be downgraded if ORIX's Long-Term Foreign-Currency IDR was at or below Thailand's Long-Term Local-Currency IDR, either by a downgrade of ORIX or an upgrade of Thailand.

The rating actions are as follows:

     THB1.0 billion 2.11% guaranteed bond due November 2021 National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(tha)'. Outlook Stable

      THB1.1 billion 2.14% guaranteed bond due November 2019 National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(tha)'. Outlook Stable

      THB0.3 billion 2.43% guaranteed bond due November 2022 National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(tha)'. Outlook Stable

      THB0.4 billion 2.51% guaranteed bond due November 2021 National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(tha)'. Outlook Stable

      THB0.5 billion 3.25% guaranteed bond due April 2020 National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(tha)'. Outlook Stable

ติดต่อ

Primary Analyst

ธนสิทธิ์ อุตมเพทาย

Associate Director

+66 2108 0154

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนน วิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Secondary Analyst

พชร ศรายุทธ

Director

+66 2108 0152

Committee Chairperson

Mark Young

Managing Director

+44 0203 530 1318

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!