หมวดหมู่: ข่าวสังคม
 10057 580x400
ASA ร่วมประชุม ARCASIA Committee on Professional Practice
         สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดยเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ARCASIA Committee on Professional Practice (ACPP) โดยสมาคมสถาปนิกอินโดนีเซีย (IAI) เป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วยการรายงานความก้าวหน้าและกิจกรรมด้านวิชาชีพของประเทศสมาชิก ARCASIA และการเสวนาเรื่อง Design and Build in ARCASIA Countries ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
OO10057

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!