หมวดหมู่: ข่าวสังคม

10055 580x400

ซีลิค (SELIC) ร่วมออกบูธ งาน ProPak Asia 2018
        คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC ร่วมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน 'ProPak Asia 2018' โดยทีมงานของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของกาวอุตสาหกรรมที่มีต่อกระบวนการบรรจุหีบห่อ (บรรจุภัณฑ์) ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัวบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งผลช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต หรือการจัดเก็บสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว อำนวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เข้าใจถึงหลักการทำงานที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก พร้อมเพิ่มศักยภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งงาน ProPak Asia นี้นับเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กระบวนการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ทั้งระบบ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บูธ EH01 อาคารแสดงสินค้า 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
OO10055

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!