หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 21ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ ‘AAA(tha)’

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 6 มิถุนายน 2561 : บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AAA (tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY (‘AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

       ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี และจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ นำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

      อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

     อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่า BAY เป็นบริษัทลูกที่มีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ซึ่งคือ MUFG Bank, Ltd. (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ ‘A’ / แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่ ‘a’) MUFG Bank มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BAY ที่ 76.9% โดยมีการควบคุมการบริหารงานและมีความเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างกันในระดับสูง อีกทั้ง BAY ยังมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ MUFG Bank ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

     อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะเปลี่ยนแปลงไปตามอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม

     การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของ MUFG Bank น่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ BAY รวมถึงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY ด้วย

      อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการลดลงของโอกาสที่ MUFG Bank จะให้การสนับสนุนแก่ BAY ซึ่งอาจสะท้อนได้จากการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญหรือการลดลงของระดับในการควบคุมกิจการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

 

Fitch Rates Bank of Ayudhya's Senior Unsecured Bonds 'AAA(tha)'

      Fitch Ratings-Bangkok-06 June 2018: Fitch Ratings (Thailand) has assigned Bank of Ayudhya Public Company Limited's (BAY, AAA(tha)/Stable) upcoming issue of senior unsecured bonds a National Long-Term Rating of 'AAA(tha)'.

               The proposed bonds will have a tenor of up to three years and will be sized up to THB15 billion. Proceeds will be used for refinancing and general corporate purposes.

KEY RATING DRIVERS

               The bonds are rated at the same level as BAY's National Long-Term Rating, as they represent its unsubordinated and unsecured obligations.

               BAY's National Long-Term Rating reflects Fitch's view that the bank is a strategically important subsidiary of MUFG Bank, Ltd. (A/Stable/a). MUFG Bank holds 76.9% of BAY, with a high level of management control and operational integration. BAY plays a key role in implementing MUFG Bank's strategies in south-east Asia.

RATING SENSITIVITIES

               The rating on the proposed bonds is sensitive to any changes in BAY's National Long-Term Rating, which is at the top-end of the scale and therefore no upside is possible.

               A downgrade of MUFG Bank's Long-Term Issuer Default Rating could lead to negative rating action on BAY, including action on the National Long-Term Rating.

               BAY's ratings could also face negative rating action if MUFG Bank shows a reduced propensity to support BAY, which may, for example, be seen via a significantly reduced shareholding or level of control. However, Fitch believes this is unlikely to occur in the medium term.

ติดต่อ

Primary Analyst

พาสันติ์ สิงหะ, CFA

Senior Director

+662 108 0151

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนน วิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Secondary Analyst:

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ

Associate Director

+662 108 0153

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!