หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaag3Bไทยพาณชย

ไทยพาณิชย์ จับมือ ททท. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมยกระดับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และผู้ประกอบการ เปิดตัว'Rattanakosin Guide' เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุคดิจิทัล

     ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์รับยุคดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Rattanakosin Guide ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

       คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยหกเดือนแรกของปี 2561 ตลาดต่างประเทศยังคงเติบโต ทั้งในเชิงปริมาณและรายได้ คาดการณ์ว่าจำนวน นักท่องเที่ยวสะสมมีถึง 19.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 แต่รายได้ขยับเพิ่มสูงในอัตราร้อยละ 16 คิดเป็นเงินรวมกว่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยับเข้าใกล้เป้าหมายรวมตลอดปี สำหรับตลาดต่างชาติ คาดหมายที่จะสร้างรายได้ 2 ล้านล้านบาท โดยมีตลาดเอเชียสนับสนุนการขยายตัว สำหรับตลาดคนไทย ครึ่งปีแรกมีจำนวน 71.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 สร้างรายได้รวม 489,000 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 7 ตรงกับเป้าหมายการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัวในทิศทางที่มีคุณภาพ คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากตลาดไทยและต่างประเทศ จะทำรายได้รวมกว่า 3 ล้านล้านบาท ดังนั้นความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาแอพพลิเคชั่น Rattanakosin Guide ขึ้น ในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในจากทุกห่วงโซ่คุณค่าด้านท่องเที่ยว โดยใช้ Big Data เป็นตัวขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้วิสาหกิจชุมชน และ Start Up ด้านการท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ ได้มีโอกาสนำเสนอการบริการที่มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

       รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ เราจึงมีหน้าที่และความตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษามรดกเหล่านี้ให้กับประเทศชาติ ประกอบกับการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ   การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกของประเทศให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นธรรมศาสตร์พร้อมที่จะขานรับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมื่อทางไทยพาณิชย์มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำดิจิทัลมาพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างแอพพลิเคชั่น Rattanakosin Guide ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างพื้นที่ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการภายในพื้นที่ ทางธรรมศาสตร์ก็ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนด้วยการให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประเมินปัญหาทางธุรกิจ จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้กับทางไทยพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจนสำเร็จ”

      นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “พื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และในยุคที่ดิจิทัลมีความสำคัญในทุกมิติเช่นปัจจุบัน ธนาคารมองเห็นประโยชน์ที่จะนำดิจิทัลมาประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตยั่งยืน โดยในความร่วมมือนี้ ธนาคารที่เป็นศูนย์กลางการกระจายความรู้เพื่อการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ผ่านศูนย์ธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือผู้ดูแลทางด้านฟินเทคและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้แก่ แอพพลิเคชั่น Rattanakosin Guide ขึ้นมา เพื่อช่วยให้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีหน้าร้านบนโลกดิจิทัล ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน ในฝั่งของผู้ใช้ก็สามารถใช้แอพนี้ในการนำทางและดูแผนที่ หาข้อมูลร้านค้าที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมเป็นลูกค้าไทยพาณิชย์ผ่านแอพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระบบแล้วกว่า 250 ร้านค้า หากผู้ประกอบการท่านใดในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์สนใจเข้าร่วมแอพพลิเคชั่นนี้ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้”

      แอพพลิเคชั่น 'Rattanakosin Guide' จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับการท่องเที่ยวในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ และเน้นเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เสริมให้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินทร์ก้าวไปอีกขั้น โดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวสามารถเห็นหน้าร้านออนไลน์​จากผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเกาะ แผนที่ดิจิทัลที่สามารถนำทางไปยังร้านค้าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและทริปแนะนำที่น่าสนใจ สามารถสร้างทริปและวางแผนการท่องเที่ยวรอบเกาะด้วยตัวเองนอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถสร้างโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตจะเปิดบริการให้ลูกค้าสามารถซื้อทริป หรือบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ได้โดยตรงผ่านแอพพลิเคชั่น

      และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในโครงการ สามารถจัดการข้อมูลร้านค้า อัพเดทรูปภาพ ข้อมูลสินค้าต่างๆ รวมถึงการสร้างโปรโมชั่น จึงได้พัฒนา Super Seller แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการหน้าร้านได้อย่างง่ายดาย

       แอพพลิเคชั่น 'Rattanakosin Guide' พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ พร้อมรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

คำบรรยายภาพ

        ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์รับยุคดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Rattanakosin Guide” ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

        แอพพลิเคชั่น 'Rattanakosin Guide'จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับการท่องเที่ยวในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ และเน้นเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เสริมให้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินทร์ก้าวไปอีกขั้น โดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวสามารถเห็นหน้าร้านออนไลน์​จากผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเกาะ แผนที่ดิจิทัลที่สามารถนำทางไปยังร้านค้าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและทริปแนะนำที่น่าสนใจ สามารถสร้างทริปและวางแผนการท่องเที่ยวรอบเกาะด้วยตัวเองนอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถสร้างโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตจะเปิดบริการให้ลูกค้าสามารถซื้อทริป หรือบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ได้โดยตรงผ่านแอพพลิเคชั่น

ในภาพ: (จากซ้าย)

·       นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

·       รศ. ดร. พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์

·       นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

·       รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·       นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

·       นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์

·       นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

 

INTRODUCING “RATTANAKOSIN GUIDE” APP

     A Mobile Application Created by SCB, TAT and THAMMASAT Aimed at Digitalizing Business while Adding Entrepreneurs’ Competitiveness in Rattanakosin Area

      Siam Commercial Bank in collaboration with The Tourism Authority of Thailand and Thammasat University set to help digitalize businesses in historic Rattanakosin Island (Bangkok Old City) and raise the bar in terms of competitiveness for entrepreneurs in the area with a new mobile application. Entitled “Rattanakosin Guide”, the application aims to provide local and foreign tourists an access to useful information about great destinations as well as products and services in the area, plus special promotions offered by entrepreneurs where everything can be reached in one mobile application.

      Mr.Yuthasak Supasorn, Governor of The Tourism Authority of Thailand, said “Thailand’s tourism industry continues to grow strongly. In the first half of 2018, foreign tourist segment continues to grow in terms of both quantity and revenue. It is expected that there will be 19.6 million foreign visitors this year, a 13% increase in numbers but a 16% increase in terms of revenue to 1.16 trillion baht. For this segment, we expect total revenue of 2 trillion baht by year end, with visitors from other Asian countries as main target. For local tourist segment, first half of the year sees 71.6 million visitors, a 3.8% increase, while revenue rises 7% to 489 billion baht. Total revenue from both local and international markets should pass 3 trillion baht this year and Rattanakosin Guide application should help boost the tourism industry in our country to reach that goal. This is not to mention how the application was created under collaboration between government and private sectors which led to how it benefits startups in Rattanakosin area, allowing them to offer valuable services and be more competitive not only locally but globally.

       Associate Professor Gasinee Witoonchart, Chancellor of Thammasat University, said “Thammasat is part of the Rattanakosin community. Therefore, it is our duty and commitment to preserve legacy of this community for our country. And as tourism industry is one big industry that drives Thailand’s economy, to help boost tourism in this area is something we would like to be a part of. When Siam Commercial Bank saw the potential of boosting tourism through the making of “Rattanakosin Guide” application which would allow entrepreneurs to have digital storefront while tourists would have easier access to information, Thammasat was more than happy to support. We sent our lecturers and students to collect information, evaluate business problems, conduct trainings and give consult to entrepreneurs who needed it. The information we have gathered was genuinely beneficial to the development of this application we have done in collaboration with Siam Commercial Bank and The Tourism Authority of Thailand.”

      Mrs.Pikun Srimahunt, Senior Executive Vice President, Head of SME segment, Siam Commercial Bank, said “Rattanakosin Island is a historic area of Bangkok where there are a number of Thai and foreign tourists visiting every day. In this digital age where every dimension of products and services are digitalized, SCB sees how we can help bring more competitiveness to entrepreneurs in the area by applying our know-how to their businesses. This led to a collaboration where SCB, which has a business knowledge center located inside Thammasat University, has assigned our own Digital Ventures to develop a digital platform to help them. Rattanakosin Guide application, as a result, was created to provide digital storefront allowing buyers and sellers to connect easier online. Users of the application can also use it as a map to guide their way to interesting shops or places in Rattanakosin area. All promotions offered by stores or hotels in the area, which currently have 250 stores on app, can also be found here. Any entrepreneur that is interested to join the app can reach out to SCB to gain benefits from it.”

      “Rattanakosin Guide” application was created with an aim to raise the bar in Thai tourism especially in the area of Rattanakosin Island. Its main focus is to add competitiveness digitally to entrepreneurs, allowing them to connect their offline and online world together seamlessly while building a digitalized experience for tourists who come visit. Interesting features on the app include: Online Storefront for stores, hotels and tourist destinations inside Rattanakosin area; Digital Map that can lead users to where they want to go in the area very accurately with information about interesting places provided; and Suggested Trip where users can create and plan their own trip all around the area. Stores can also offer promotions through the app to boost sales in real-time. In the future, app users can buy trips or tickets to selected destinations in the area directly through the application as well.

       And to help make it easier for entrepreneurs to manage information, update details about their products and promotions, SCB has also come up with Super Seller application as a channel to manage it.

       Feel free to download “Rattanakosin Guide” application on iOS and Android, available now in Thai, English and Chinese.

photo caption

         Siam Commercial Bank in collaboration with The Tourism Authority of Thailand and Thammasat University set to help digitalize businesses in historic Rattanakosin Island (Bangkok Old City) and raise the bar in terms of competitiveness for entrepreneurs in the area with a new mobile application. Entitled “Rattanakosin Guide”, the application aims to provide local and foreign tourists an access to useful information about great destinations as well as products and services in the area, plus special promotions offered by entrepreneurs where everything can be reached in one mobile application.

       “Rattanakosin Guide” application was created with an aim to raise the bar in Thai tourism especially in the area of Rattanakosin Island. Its main focus is to add competitiveness digitally to entrepreneurs, allowing them to connect their offline and online world together seamlessly while building a digitalized experience for tourists who come visit. Interesting features on the app include: Online Storefront for stores, hotels and tourist destinations inside Rattanakosin area; Digital Map that can lead users to where they want to go in the area very accurately with information about interesting places provided; and Suggested Trip where users can create and plan their own trip all around the area. Stores can also offer promotions through the app to boost sales in real-time. In the future, app users can buy trips or tickets to selected destinations in the area directly through the application as well.

      Photo shows executives from partnering organizations at the “Rattanakosin Guide” Press Conference are from left:

                Ms. Panjit Santhatkollakarn, Executive Director Central Region, Tourism Authority of Thailand

                Assoc. Prof. Dr. Pipop Udorn, Dean of Thammasat Business School

                Mr. Yuthasak Supasorn, Governor of The Tourism Authority of Thailand

                Assoc. Prof. Gasinee Witoonchart, Chancellor of Thammasat University

                Mr. Ittipol Khunpluem, Vice Minister of Tourism, Ministry of Tourism and Sports of Thailand

                Ms. Pikun Srimahunt, Senior Executive Vice President, Head of SME segment, Siam Commercial Bank

                Mr. Orapong Thien-Ngern, Chairman of the Executive Committee, Digital Ventures Co., Ltd.

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!