หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaKBank

กสิกรไทย จับมือฮอร์แกไนซ์ ส่งโซลูชันจัดการธุรกิจหอพัก อพาร์ตเมนต์ครบวงจร พร้อมสินเชื่อพิเศษ ตั้งเป้าปล่อย 500 ล้านบาท

     ธนาคารกสิกรไทย จับมือฮอร์แกไนซ์ นำเสนอเทคโนโลยีโซลูชันเพื่อช่วยผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ตเมนต์จัดการธุรกิจแบบครบวงจร เรียกเก็บและรับชำระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบจัดการข้อมูลและการสื่อสารกับผู้เช่า เพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกทั้งเจ้าของหอพัก อพาร์ตเมนต์ และผู้เช่า โดยธนาคารมอบสิทธิพิเศษให้ผู้ประกอบการที่ใช้แอปพลิเคชันฮอร์แกไนซ์ รับสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อ 500 ล้านบาท พร้อมร่วมกันจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศ

         นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก อพาร์ตเมนต์ที่ขอใบอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ จำนวน 18,256 ราย (ข้อมูลล่าสุดปี 2560) โดยส่วนใหญ่จะเป็นหอพัก อพาร์ตเมนต์อยู่ในจังหวัดที่เป็นเมือง มีความเป็นชุมชนหนาแน่น มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และจังหวัดที่มีจำนวนสถาบันการศึกษาสูง แม้ว่าเจ้าของธุรกิจหอพัก อพาร์ตเมนต์จะดูเหมือนเป็นเสือนอนกิน แต่ก็มีปัญหาในการบริหารจัดการธุรกิจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ มีปริมาณเอกสารจำนวนมากที่ต้องจัดการ การเก็บค่าเช่าที่ต้องคอยทวงถามจากผู้เช่า การทุจริตของพนักงาน การแข่งขันที่สูงขึ้น อีกทั้งล่าสุดกฎหมายเกี่ยวกับหอพัก อพาร์ตเมนต์ ที่มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการอีกด้วย

      ล่าสุดธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมมือกับฮอร์แกไนซ์ (Horganice) แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการธุรกิจหอพัก อพาร์ตเมนต์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ตเมนต์ และผู้เช่า เสนอโซลูชันระบบจัดการธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์แบบครบวงจร ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ตเมนต์ บริหารจัดการธุรกิจได้ง่ายขึ้น ดังนี้

       การบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นระบบมากขึ้น ช่วยให้เจ้าของหอพักอพาร์ตเมนต์รู้ข้อมูลผู้เช่า ข้อมูลรายได้ โดยผู้ประกอบการสามารถเรียกดูรายงานรายรับ-รายจ่าย กำไร-ขาดทุน ได้ตลอดเวลา ทำให้รู้สถานะของธุรกิจได้แบบเรียลไทม์

       การบริหารจัดการด้านการเงิน ช่วยให้การเก็บค่าเช่าของเจ้าของหอพักอพาร์ตเมนต์ มีความสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องพนักงานรับเงินโกงเงินค่าเช่า เพราะระบบจะมีการแจ้งเตือนค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้เช่าทราบ ในส่วนของผู้เช่าเองก็สะดวกด้วยการชำระค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

       มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีทำให้ธนาคารมีข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อ โดยเจ้าของหอพักอพาร์ตเมนต์ที่ใช้งานแอปพลิเคชันฮอร์แกไนซ์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป รับสิทธิ์ขอสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี และในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

      การให้ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์จัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ธนาคารจึงร่วมกับฮอร์แกไนซ์จัดการสัมมนาความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในด้านการตลาด กฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการหอพัก อพาร์ตเมนต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

      นายสุรัตน์ กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าพัฒนาบริการทางการเงินเพื่อผู้ประกอบการ และเชื่อมต่อเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาธนาคารมีการส่งมอบโซลูชั่นเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจร้านอาหาร และล่าสุดคือความร่วมมือกับฮอร์แกไนซ์ส่งมอบโซลูชันจัดการธุรกิจหอพัก อพาร์ตเมนต์ครั้งนี้ ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่าจะเป็นโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจหอพักให้เช่าได้อย่างตรงจุด ลดภาระการจัดการธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าใช้เวลาไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มมูลค่าได้ ทั้งนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ที่ 500 ล้านบาท

     นายธนวิชญ์ ต้นกันยา Founder & CEO บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างฮอร์แกไนซ์และธนาคารกสิกรไทยครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจของเจ้าของหอพักอพาร์ตเมนต์ ให้สามารถไปสู่เป้าหมายของการเป็น 'เสือนอนกิน' โดยแท้จริง คือ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีรายได้สม่ำเสมอ ลดต้นทุนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำไรในระยะยาวให้กับผู้ประกอบการได้ โดยฮอร์แกไนซ์จะช่วยจัดการปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การทำงานที่ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถดูแลพนักงานได้ทั่วถึง ไม่ทราบสภาพธุรกิจที่แท้จริง นอกจากนี้ การจัดการบัญชีที่ไม่เป็นระบบทำให้คำนวณผลกำไร ขาดทุน ได้ไม่สมบูรณ์ รวมทั้งข้อมูลออฟไลน์ จึงขาดความคล่องตัว ซึ่งผู้ประกอบการหอพักอพาร์ตแมนต์ที่ใช้แอปพลิเคชัน ฮอร์แกไนซ์ จะมีความคล่องตัวขึ้นจากการใช้ระบบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน โดยจะมีฟังก์ชั่นที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการทราบสภาพธุรกิจที่แท้จริง และนำผลไปต่อยอดพัฒนาหรือปรับแผนได้ไวขึ้น และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ใช้งานแอปฯด้วยเช่นกัน

       นอกจากนี้ แอปฯ ฮอร์แกไนซ์ จะมีฟังก์ชันในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของหอพักกับผู้เช่า ผู้เช่าสามารถแจ้งปัญหาห้องพักที่ต้องการให้ซ่อมแซม แจ้งทำความสะอาด หรือแจ้งย้ายออกได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องรอพบเจ้าหน้าที่ออฟฟิศหอพัก หรือไม่ต้องเขียนใบคำร้อง ในขณะเดียวกันฝั่งเจ้าของก็สามารถรับแจ้งได้รวดเร็ว จึงบริหารจัดการทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

      นายธนวิชญ์ กล่าวตอนท้ายว่า นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้จากฟังก์ชันของระบบแล้ว ฮอร์แกไนซ์ยังมีโปรโมชันพิเศษ ให้กับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย เมื่อเลือก Business Package หรือ Professional Package รายปี จะได้เพิ่มการใช้งาน ฟรี 3 เดือน ซึ่งการร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ นอกจากจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้คล่องตัวยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

บรรยายภาพ

กสิกรไทยจับมือฮอร์แกไนซ์ ส่งโซลูชันจัดการธุรกิจหอพัก อพาร์ตเมนต์ครบวงจร

       นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายธนวิชญ์ ต้นกันยา (ที่ 3 จากซ้าย) Founder & CEO บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด เปิดตัวความร่วมมือนำเสนอเทคโนโลยีโซลูชันเพื่อช่วยผู้ประกอบการหอพักและอพาร์ตเมนต์ ให้สามารถจัดการธุรกิจได้แบบครบวงจร สามารถเรียกเก็บและรับชำระเงินค่าเช่าได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบจัดการข้อมูลและการสื่อสารกับผู้เช่า เพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกทั้งเจ้าของหอพัก อพาร์ตเมนต์ และผู้เช่า โดยธนาคารมอบสิทธิพิเศษให้ผู้ประกอบการที่ใช้แอปพลิเคชันฮอร์แกไนซ์ รับสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อ 500 ล้านบาท พร้อมร่วมกันจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศ

*************

KBank and Horganice offer an integrated apartment solution and special financial facility, and aim to extend 500 million Baht of loans

     KASIKORNBANK (KBank) partners with Horganice to offer smart solutions to assist apartment businesses. Comprehensive business management will be enhanced by this option, including anywhere-anytime bill collection and payment acceptance, along with data management and communication with tenants, which will add more agility and convenience to both the landlords and tenants. Business operators using the Horganice application are also entitled to credits with special interest rates; total loans under this program are expected to reach 500 million Baht. KBank is also prepared for organizing a seminar to provide knowledge for nationwide apartment operators.

               Mr. Surat Leelataviwat, KBank Executive Vice President, revealed that most of the 18,256 apartment business operators in Thailand are located in the provinces with populated communities and active trade, industrial investment and tourism activities, as well as high-level educational institutes. Although the apartment owners seem like “passive income earner”, they are faced with various difficulties in their business management, especially disorderly data storage, a heap of documents to manage, tedious rental collection, employee frauds, intensified competition and most recently, the new rental law that came into effect on May 1, 2018 that directly affects business management of the operators.

       KBank’s partnership with Horganice that started recently is involved with an application for comprehensive apartment management that serves as an intermediary between apartment operators and tenants. More convenient business management offered by this application includes the following:

       Efficient data management: The application enables apartment owners to gain access to tenants’ information and to check reports on income-expense and profit-loss data at any time, allowing them to update their business status on a real-time basis.

      Effective financial management: The solutions help landlords to collect rentals more conveniently and more systematically, with no more worry about cheating cashier. The alert system gives tenants notification on rental and utility payment when it comes due, and they are more convenient in making payment of rental and utility bill via K PLUS application with no fee charged.

        Better access to loans: Apartment owners using the Horganice application for at least six months are entitled to receive K SME Apartment Credit with limit up to 30 million Baht for term of not more than 15 years. Borrowers with approved loan limit up to 3 million Baht are entitled to a special zero interest rate for a period of six months.

       Provision of business management knowhow: Due to steepened competition in the apartment business, KBank has, therefore, teamed up with Horganice to organize a seminar, aimed at helping enhance the competitiveness of rental apartment owners. This seminar offered general business management, marketing and legal knowledge, as well as specific knowhow on apartment management.

        Mr. Surat added that KBank is pressing ahead with improving financial services for SMEs and integrating technologies with various applications to steadily help enhance their business management. In recent years, KBank offered business management solutions for the construction and restaurant businesses. Recently, KBank has joined hands with Horganice to offer such solutions for the apartment business. We are upbeat that these solutions will meet the needs of rental apartment owners and help them reduce management costs, thus allowing our customers to expand and add value to the businesses that they have an expertise on. Total loans under this program are expected to reach 500 million Baht

      Mr. Tanawit Tonekunya, Founder & CEO of Horganice Co.,Ltd., said that Horganice’s cooperation with KBank is aimed at providing solutions for landlords to manage their apartments efficiently and realizing their goals of being “passive income earner” by facilitating their business operations, producing recurring revenues and reducing business costs which will help increase their long-term profitability. Horganice will help apartment managers address various problems such as unsystematic operations, a failure to look after their employees thoroughly and a lack of true understanding of business conditions. In addition, disorganized accounting records can lead to incomplete profit and loss calculations, while offline data makes it less flexible for property management. Apartment managers using Horganice application can run business from anywhere via their computer or smartphone. The software features a function to fix such problems, enabling entrepreneurs to truly understand their business conditions and leverage on them to develop or modify their business plans faster, while catering to the needs of tenants who use this app as well.

     Moreover, Horganice app accommodates a function for landlords and tenants to communicate with each other. Tenants can report room-related problems for repair, request for cleaning service and make a move-in/out notification more conveniently without having to wait for a meeting with the property staff or file a written request. In the meantime, landlords will receive the tenants’ requests promptly, leading to more efficiency in resource management.

                Mr. Tanawit summed up that in addition to benefits of the app system functions, Horganice is offering a special promotion to KBank customers, namely, a free three-month service when purchasing an annual plan for Business Package or Professional Package. This cooperation with KBank will not only streamline business management of apartment owners but also contribute to an effort to incorporate technology to optimize efficiency in their operations.

Photo Caption

      KBank joins hands with Horganice to offer an integrated apartment solution

     Mr. Surat Leelataviwat (second from right), KBank Executive Vice President, and   Mr. Tanawit Tonekunya (third from left), Founder & CEO of Horganice Co.,Ltd., together launched smart solutions to assist apartment businesses. Comprehensive business management will be enhanced by this option, including anywhere-anytime bill collection and payment acceptance, along with data management and communication with tenants, which will add more agility and convenience to both the landlords and tenants. Business operators using the Horganice application are also entitled to credits with special interest rates; total loans under this program are expected to reach 500 million Baht. KBank and Horganice plan to organize a seminar to provide knowledge for apartment operators nationwide in due course.

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!