หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1AAckp

CKP ผู้ถือหุ้นซีเค พาวเวอร์ อนุมัติซื้อหุ้นไซยะบุรีฯ เพิ่มอีกร้อยละ 7.5
       เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ทนง พิทยะ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ ซึ่งมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ CKP และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ CKP ซื้อหุ้นบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) จากบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เพิ่มร้อยละ 7.5 คิดเป็นจำนวนหุ้น 201,457,499 หุ้น รวมเป็นเงิน 2,065 ล้านบาท ดังนั้น CKP จะมีหุ้นใน XPCL เพิ่มเป็นร้อยละ 37.5 สำหรับ XPCL ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรี สปป. ลาว กำลังผลิต 1,285 เมกกะวัตต์ มูลค่า 135,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!