หมวดหมู่: ปปช.

PTTสพจน เหลาสอาภาประธานบอร์ด PTTGE ชี้แจงความคืบหน้าคดี ป.ป.ช. กำลังไต่สวน

       สืบเนื่องจากที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของโครงการปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย และต่อมาคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พิจารณานั้น

       นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ประธานคณะกรรมการบริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (PTTGE) ชี้แจงว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำหรับประเด็นข่าวที่ปรากฏว่านายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา (นายนิพิฐฯ) อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTTGE และอดีตผู้บริหารของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ถูกเลิกจ้างแล้ว) ได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้สอบสวนการกระทำของคณะกรรมการ PTTGE นั้น ยังไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจาก ป.ป.ช. ยังไม่เคยแจ้งกรณีดังกล่าวให้ทราบ หรือ เรียกให้ทางบริษัทเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

     สำหรับ ข้อพิพาทที่เป็นคดีอาญาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการปลูกปาล์มน้ำมันนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายนิพิฐฯ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบุคคลหลายคน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ PTTGE ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรวม 5 คดี ซึ่งปัจจุบัน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีอาญาทั้ง 5 คดีเป็นเรื่องเดียวกันกับคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำลังไต่สวน ศาลจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีทั้ง 5 คดีไว้ชั่วคราว เพื่อรอฟังผลการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!