หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

TRIS7 5ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 'บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา'ที่ระดับ'AAA/Stable'

 

        ทริสเรทติ้ง ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ที่ระดับ AAA’ พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 2 ปีของบริษัทที่ระดับ AAA’ ด้วยเช่นกัน โดยอันดับเครดิตหุ้นกู้ดังกล่าวใช้ทดแทนอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทของบริษัทที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะในการเป็นบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ AAA’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตStable’ หรือ ‘คงที่’จากทริสเรทติ้ง อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการที่บริษัทบัตรกรุงศรีมีฐานะเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation ภายใต้การดูแลและกำกับโดยธนาคารแม่อย่างใกล้ชิดเสมือนหนึ่งว่าอยู่ภายใต้การควบคุมทางอ้อมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บริษัทยังมีระบบปฏิบัติการร่วมกับธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุนบริษัทในด้านความร่วมมือทางธุรกิจและการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอและต่อเนื่องจากธนาคารในรูปของวงเงินสินเชื่ออีกด้วย

               บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 11% ของมูลค่าสินเชื่อบัตรเครดิตคงเหลือรวมของทั้งอุตสาหกรรมในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา เงินให้สินเชื่อรวมของบริษัทเติบโตเป็น 47,203 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้น 7% จาก 44,054 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ระบบการให้สินเชื่อและระบบการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนสินเชื่อค้างชำระของบัตรเครดิต (เกิน 90 วัน) ต่อสินเชื่อรวมให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 1% ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองที่เข้มงวดโดยกำหนดอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมไว้ที่ระดับ 6.1% ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อค้างชำระ (เกิน 90 วัน) เพิ่มขึ้นเป็น 619% ณ สิ้นปี 2560 จาก 545% ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งคาดว่าเป็นอัตราที่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทสามารถรับมือกับความผันผวนในการดำเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

               บริษัทมีผลประกอบการทางการเงินที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 1,700 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้น 19% จาก 1,427 ล้านบาทในปี 2559 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% ในปี 2560 จาก 3.2% ในปี 2559 การปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 อาจจะกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทโดยเฉพาะในส่วนของการปรับลดเพดานดอกเบี้ยที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถปรับตัวได้และมีผลการดำเนินงานทางการเงินในระดับที่ยอมรับได้

แนวโน้มอันดับเครดิต

               แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable'หรือ 'คงที่'สะท้อนการคาดการณ์ว่าบริษัทจะคงสถานะความเป็นบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยาและยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากธนาคารแม่ต่อไป

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

               สถานะด้านเครดิตของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในกรณีที่สถานะด้านเครดิตของกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อทริสเรทติ้งเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระดับของการสนับสนุนที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีต่อบริษัท หรือเมื่อความสำคัญของบริษัทที่มีต่อกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป

 

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC)

อันดับเครดิตองค์กร:                                                   AAA

 

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

KCC189A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561         AAA

KCC199A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562        AAA

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 2 ปี AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต:                                                   Stable

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!