หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5535 580x400

กสอ. ร่วมกับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล

       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล (OTOP to Digital Society Development Projects : OTOP DSDP) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำเสนอต่อผู้บริโภคด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของผู้ผลิต โดยสามารถเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายเพทาย ล่อใจ ผู้อานวยการกองพัฒนาอุสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม และ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมงาน ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเร็ว ๆ นี้

OO5535

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!