หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 17ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินบาทของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ‘AA+(tha)’

       ฟิทช์ เรทติ้งส์  - กรุงเทพฯ - 29 มกราคม 2561: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III compliant Tier 2 subordinated notes) สกุลเงินบาทของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  หรือ ICBCT (อันดับเครดิต ‘AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘AA+(tha)’

      ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุ 10.5 ปีและผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายสินเชื่อของธนาคารและเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุน

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

        อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 นี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCT ที่ ‘AAA(tha)’ หนึ่งอันดับเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ

      ข้อกำหนดสิทธิที่สำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวคือเรื่องปัจจัยที่แสดงว่าธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (non-viability trigger) โดยมีการกำหนดไว้ว่าธนาคารจะมีสถานะเป็นธนาคารที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เมื่อธนาคารกลางหรือทางการตัดสินใจเข้าให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และการรองรับผลขาดทุนไม่ได้บังคับให้เป็นการตัดหนี้สูญทั้งจำนวน (mandatory full write-down)

      หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 นี้จะลำดับการชำระหนี้ก่อน (more senior) ตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ให้เกิดการตัดหนี้สูญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 นี้จะถูกตัดเป็นหนี้สูญในสัดส่วนที่เท่ากัน (pari passu) กับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่มีคุณสมบัติสามารถรองรับผลขาดทุนได้ ชุดอื่นๆ ที่ออกโดยธนาคาร

      อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) ในกรณีที่มีความจำเป็นจากบริษัทแม่ ซึ่งคือ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC; A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) เนื่องจาก ICBCT มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนธุรกิจในภูมิภาคของ ICBC และสัดส่วนการถือหุ้นในระดับสูงของ ICBC ที่ 97.9% ในธนาคารลูกในไทย  และใช้สัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ 

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

      อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากอันดับเครดิตของ ICBC ดังนั้นการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ ICBC อาจส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของ ICBCT และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

     ฟิทช์ อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCT และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารแม่อย่างมีนัยสำคัญ  หรือความไม่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารลูก อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

 

Fitch Rates ICBCT's Basel III Tier 2 THB Debentures 'AA+(tha)'

     Fitch Ratings-Bangkok-29 January 2018: Fitch Ratings (Thailand) has today assigned a National Long-Term Rating of 'AA+(tha)' to the upcoming Thai baht-denominated Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured debentures of Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBCT; AAA(tha)/Stable).

      The debentures will have a tenor of 10.5 years with a redemption option. The proceeds from the issuance will be used to fund expansion of the bank's loan portfolio and boost its total capital ratio.

 

KEY RATING DRIVERS

       Fitch rates ICBCT's Basel III Tier 2 debentures one notch below ICBCT's National Long-Term Rating of 'AAA(tha)' to reflect their higher loss-severity risk compared to senior unsecured instruments.

       Key terms of the debentures include a non-viability trigger, defined as emergency capital assistance from the central bank or any other empowered government agency, with no mandatory full write-down features.

       The Tier 2 debentures are more senior to any Additional Tier 1 securities and equity. In the event of a write-down, the Tier 2 debentures would be written down on a pari passu basis with all other Tier 2 loss-absorbing instruments with write-down features.

     ICBCT's National Long-Term Rating is underpinned by Fitch's belief of an extremely high probability of extraordinary support, if required, from Industrial and Commercial Bank of China (ICBC; A/Stable), its parent. This is based on ICBCT's important role in supporting ICBC's regional business, ICBC's 97.9% stake in the Thai subsidiary, and brand-sharing.

 

RATING SENSITIVITIES

      The issue rating will be sensitive to any changes in ICBCT's National Long-Term Rating, which itself is driven by the rating of ICBC. Negative rating action on the IDRs on ICBC could lead to similar action on ICBCT's ratings and its issue rating.

      Fitch may downgrade ICBCT's National Rating and hence its issue rating if there are signs the parent's propensity to provide support has reduced. For example, this might be evident from ICBC significantly reducing its ownership in or financial commitments to the subsidiary. However, Fitch does not expect this to occur in the near term.

ติดต่อ

Primary Analyst

จินดารัตน์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์

Associate Director

+66 2108 0153

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57  ถนน วิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Secondary Analyst

จักรินทร์ เจียรดิฐ

Associate Director                                                                                    

+662 108 0163

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!