หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 10

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 8,836.74 12.28 7,351.91 10.21 1,484.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,240.44 10.06 7,070.37 9.82 170.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 22,994.83 31.94 23,463.61 32.60 -468.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 32,911.85 45.72 34,097.98 47.37 -1,186.12 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 11 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 39,249.28 10.35 35,921.63 9.48 3,327.66 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 43,156.65 11.39 42,716.06 11.27 440.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 132,442.54 34.94 137,026.52 36.15 -4,583.98 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 164,190.41 43.32 163,374.67 43.10 815.73 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,108,129.35 11.11 1,035,329.31 10.38 72,800.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,011,339.46 10.14 1,009,879.30 10.12 1,460.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,491,568.84 35.00 3,722,976.36 37.32 -231,407.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,365,289.98 43.76 4,208,142.66 42.18 157,147.32 -
mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 20.66 1.13 10.67 0.58 9.98 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.44 0.02 2.02 0.11 -1.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 78.70 4.29 107.30 5.85 -28.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,734.25 94.56 1,714.06 93.46 20.19 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 11 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 204.31 1.42 80.65 0.56 123.65 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 15.98 0.11 26.42 0.18 -10.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 965.71 6.73 783.55 5.46 182.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,155.06 91.73 13,450.44 93.79 -295.38 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,924.98 1.40 1,224.65 0.89 700.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 609.41 0.44 414.75 0.30 194.67 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,400.89 6.13 7,069.02 5.16 1,331.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 126,183.43 92.02 128,410.30 93.65 -2,226.87 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!