หมวดหมู่: ข่าวสังคม

BWGเบตเทอร Photo จดเสวนา1

เบตเตอร์ กรุ๊ป จัดเสวนาเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

       กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) หรือ เบตเตอร์ กรุ๊ป  ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร นำโดยคุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค ตลอดจนการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้และแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดมิติการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ โรงแรม The Tide Resort จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

aom593

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!