หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1aaagE1สมจิณณ์ พิลึก

กนอ. เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก เล็งเจาะตลาดครึ่งปีหลังด้วยแพคเก็จจูงใจหลังคลายล็อกดาวน์!

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผลประกอบการช่วง 8 เดือนแรกปี 2563 ลดลงเล็กน้อยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจที่จะมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีที่สงครามการค้า(trade war)ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนช่วงปี 2562 ทำให้นักลงทุนบางส่วนย้ายฐานการผลิตมาไทย เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะมากสุด โดยนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นครองแชมป์ให้ความสนใจมาลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่ง เตรียมจัดแพคเก็จจูงใจดึงการลงทุนเพิ่มช่วงครึ่งปีหลัง!

    นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - พ.ค.63) กนอ.มียอดขาย/เช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1,696.92 ไร่ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.86 เป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักลงทุนที่ยังไม่มีการจองที่ดินและมัดจำกับผู้พัฒนาที่ดินหรือจองเช่ากับ กนอ.ได้ยืดระยะเวลาออกไป โดยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)มียอดการขาย/เช่าจำนวน 1,598.95 ไร่ และนอกพื้นที่อีอีซี จำนวน 97.97 ไร่ มีการแจ้งเริ่มกิจการใหม่ 114 โรงงาน เกิดการจ้างงานเพิ่ม 12,019 คน

      แต่ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่ได้รับอานิสงส์จากสงครามการค้า(trade war) ระหว่างประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้นักลงทุนบางส่วนจากจีนและไต้หวันย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย และเป็นผลให้นิคมอุตสาหกรรมได้รับความสนใจในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย และส่วนใหญ่ทำสัญญาจองเช่าและมัดจำไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนั้น ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 จึงทยอยมายื่นการใช้ที่ดินรอไว้กับผู้พัฒนานิคมฯ และผู้ประกอบการ จึงทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

    “แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แต่ยังนับว่าเป็นโอกาสดีที่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 แห่ง คือ 1. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พื้นที่ประมาณ 1,322.40 ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการ ประมาณ 2,625.78 ล้านบาท และ 2. นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 1,398.04 ไร่ มูลค่าการลงทุน ประมาณ 4,237.17 ล้านบาท

     ขณะเดียวกัน มีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้เซ็นต์สัญญากับ กนอ. แล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศเขตอีก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) พื้นที่ประมาณ 902.59 ไร่ มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท และ 2.นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค พื้นที่ ประมาณ 1,319.89 ไร่ มูลค่าการลงทุน ประมาณ 2,447.75 ล้านบาท เป็นผลให้มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสะสม ประมาณ 177,261 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่นิคมอุตสาหกรรมดำเนินการเอง ประมาณ 39,332 ไร่ และเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน ประมาณ 137,929 ไร่ เป็นพื้นที่ขายและให้เช่า ประมาณ 114,852 ไร่ /เป็นพื้นที่ขาย/ให้เช่าไปแล้ว ประมาณ 92,019 ไร่

      จึงยังคงมีพื้นที่คงเหลือสำหรับขาย/ให้เช่าอีกประมาณ 22,833 ไร่ มีมูลค่าการลงทุนภาพรวมสะสม ประมาณ 4.02 ล้านล้านบาท มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 6,112 โรง และมีการจ้างงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 515,962 คน เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ที่ให้ความสนใจมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง ร้อยละ 16.84 2) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 11.37 3) อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เครื่องจักรและอะไหล่ ร้อยละ 9.79 4) อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม ร้อยละ 8.32 และ5) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 7.89 โดยนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์ให้ความสนใจมาลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่งถึง ร้อยละ 28 รองลงมา คือ นักลงทุนจากประเทศจีน ร้อยละ 17 ไต้หวัน ร้อยละ 9 ออสเตรเลีย ร้อยละ 6 และฮ่องกง ร้อยละ 6” นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

     สำหรับ ภาพรวมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ทั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ดำเนินการเอง และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 61 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่งใน 17 จังหวัด เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง 14 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน 47 แห่ง

     “จากการที่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นับเป็นการส่งสัญญานที่ดีที่จะทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ  หลังจากที่นักลงทุนชะลอการตัดสินใจที่จะลงทุนมาระยะหนึ่ง ซึ่ง กนอ.เล็งเห็นถึงโอกาสนี้เพื่อพลิกฟื้นวิกฤตต่างๆ ด้วยการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย/เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. เพื่อจูงใจนักลงทุนให้หันมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะสามารถจูงใจให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเดิมซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!