หมวดหมู่: ไฟฟ้า ลม โซลาร์

PEA22

PEA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนก้าวผ่านภาวะวิกฤติจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะรัฐมนตรี มีมติเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า โดยให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ได้สนองนโยบายมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

  • ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3
  • ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล
  • การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
  • ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ
  • ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 90 หน่วย
  • ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล (ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย)
  • ใช้ไฟฟ้าฟรี ประเภท 1.1.1 และส่วนลดค่าไฟฟ้า ประเภท 1.1.2 และ 1.2

    จากการดำเนินงานข้างต้น PEA ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับมาตรการดังกล่าวประมาณ 23,000 ล้านบาท แม้ว่าต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ PEA ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 ก็ตาม  PEA ก็ได้มีการเตรียมการจัดทำแผนรองรับสถานะทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้องค์กรดำเนินกิจการต่อไปได้และประชาชนยังคงได้รับประโยชน์สูงสุด

   ในส่วนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สร.กฟภ.) ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดูแลสิทธิประโยชน์ สภาพการจ้างของลูกจ้าง ร่วมกับฝ่ายบริหาร จากสถานการณ์ข้างต้นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สร.กฟภ.) มีความกังวลและเป็นห่วงสถานะทางการเงินขององค์กร จึงได้เสนอแนวทางในการช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานและองค์กร

   อย่างไรก็ตาม PEA ขอยืนยันว่า ในการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ เป็นการดำเนินงานเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีไฟฟ้าใช้ได้ตามความต้องการแล้ว การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยยังเป็นสิ่งสำคัญ ที่ PEA ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน  เพื่อร่วมกันก้าวผ่านช่วงสถานการณ์วิกฤติของประเทศไปด้วยกัน

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!