หมวดหมู่: ข่าวสังคม

true215

โดดเด่นด้านการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน กลุ่มทรู รับรางวัล  DRIVE AWARD 2019 Excellence : Technology

       สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯมอบรางวัล DRIVE AWARD 2019 Excellence: Technology แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการ สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะองค์กรกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่นำศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มาร่วมขับเคลื่อนประเทศในทางสังคมและธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Environment and Sustainability) ซึ่งจะเป็นเกียรติ

ประวัติแก่องค์กรรวมถึงเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นสืบไป

aom598

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!